V roce 2021 byla dokončena projektová dokumentace, která řeší zřízení splaškové kanalizace v Kunčičkách u Bašky, místní části Hlíny až po hranice katastru obce Palkovice. Celková délka nové kanalizační stoky je cca 2 km. Realizace je plánována narok 2022–2023.

  • Termín: 20.12.2031
  • Stav realizace: stavební řízení