Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

Dne 13. 9. 2017 proběhlo místní šetření za účasti projektanta ing. Romana Fildána a občanů lokality dotčené budoucí výstavbou chodníku „Od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“. Na následujícím odkazu je přiložen situační výkres, ve kterém jsou zapracovány připomínky občanů k dokumentaci, předložené na tomto místním šetření. Další případné připomínky k situačnímu výkresu zasílejte prosím prostřednictvím elektronické podatelny v termínu do 27. 9. 2017pdf201709-Chodnik-Bastanka-prehrada-projekt-c2.pdf2.07 MB

EU MPMR logo

Předmětem projektu je vybudování nové dětské skupiny v obci Baška, konkrétně v budově Hodoňovice č. p. 100. Budou provedeny stavební práce budovy, úpravy venkovního prostranství,dodávka vybavení a dodávka venkovních herních prvků. V budově bude umístěno 1 oddělení pro 10 dětí. Dokončení realizace projektu očekáváme v srpnu 2018.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • navýšení kapacity předškolního vzdělávání v obci Baška formou vybudování prostor pronovou dětskou skupinu,
  • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Baška a jejímspádovém území,
  • umožnění dřívějšího návratu do pracovního procesu pečujícím osobám v obci Baška a jejím spádovém území.

Výsledky projektu jsou:

  • 1 nově vybudované oddělení dětské skupiny včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny,záchody apod.),
  • 10 dětí umístěných v tomto novém oddělení,
  • navýšená rejstříková kapacita dětské skupiny o 10 dětí oproti stávajícímu stavu (resp.navýšení z 0 na 10),
  • přijetí 2 nových zaměstnanců: z toho 1 na pozici ředitele/ ředitelky dětské skupiny a 1 nového zaměstnance na pozici učitel/ učitelka nových prostor.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Logo_ROP

Název projektu: Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/05.01866

Obec Baška v současné době realizuje projekt s názvem „Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky“, který je spolufinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013.

Hlavním cílem tohoto projektu je rekonstrukce, revitalizace a estetizace centrální části obce Baška, konkrétně místní části Kunčičky u Bašky. Díky realizaci tohoto projektu došlo ke zmodernizování, estetizaci a zvýšení bezpečnosti prostor v centrální části obce, která je vzhledem k umístění významných veřejných objektů hojně navštěvována ze strany místních obyvatel.

Banner_OPZP_FS_ERDF_CMYK

Tento projekt je financován ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14345

Cílem projektu je snížení spotřeby energie pro vytápění objektu zlepšením tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí. Dojde k zateplení fasády, střechy a podlah včetně výměny otvorových výplní.