EU MPMR logo

Název projektu: Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
 • rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaný 1. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • nově vybudovaný 2. stupeň ZŠ včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny, záchody apod.),
 • navýšení kapacity ZŠ o 4 ročníky v rámci 2. stupně (6., 7., 8. a 9. ročník), tedy 4 kmenové učebny po 30 žácích, tzn. celkem navýšení skutečného počtu žáků až o 120 nových    žáků (postupně v letech)
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování odborných učeben
 • umožnění žákům do 15 let docházet do ZŠ v místě bydliště a nemuset dojíždět nejčastěji do 6 km vzdáleného Frýdku – Místku
 • navýšená rejstříková kapacita ZŠ max. o 40 žáků oproti stávajícímu stavu na 270 (9 ročníků x 30 míst = 270), toto navýšení je možné provádět postupně podle toho, jak budou jednotliví žáci přibývat, nebo ho provedeme najednou
 • přijetí cca 13 nových zaměstnanců z řad učitelů 2. stupně, THP pracovníků, asistentů pedagoga i vychovatelek ŠD. Jejich nárůst bude postupný podle toho, jak se budou plnit třídy. K finálnímu stavu se dopracujeme za 4 roky od zahájení provozu, kdy se naplní i 9. třída. Tento stav zaměstnanců odpovídá maximálnímu stavu žáků ve výši 270 žáků a vychází z normativů. Pokud bude skutečný počet žáků nižší, bude adekvátně nižší i počet zaměstnanců.
 • vybudovaná konektivita a bezbariérovost.

Hlavní údaje projektu:

 • Projektové náklady: 145 432 000 Kč bez DPH
 • Předpokládaná výše projektu (dle smlouvy o dodávce): 117 814 839 Kč bez DPH
 • Termín dokončení:  30. 4. 2019
 • Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Technický dozor stavby: JS Property, a.s., Ostrava - Přívoz, IČ: 27814742
 • Dozor BOZP: KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o.,  Ostrava - Bartovice, IČ: 25368397
 • Supervize: IPS Konstrukt, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 27834352

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
 • Termín: 30.04.2019