Studie navrhuje přestavbu tří lokalit v centru obce. Těžištěm studie je návrh prostoru parkoviště před novouStudie navrhuje přestavbu tří lokalit v centru obce. Těžištěm studie je návrh prostoru parkoviště před novouželezniční zastávkou u obecního úřadu (dále jen Lokalita u nové žel. zastávky). Studie v této lokalitě přímonavazuje na návrh železniční zastávky zpracovaný firmou SUDOP BRNO, spol.s r.o. Řešený prostor jevymezen od jihu silnicí II/477, od východu budovou obecního úřadu, od západu nástupištěm nové železničnízastávky, od severu místní komunikací na p.č. 112 a návrhem stromořadí po celé délce nástupiště. Celé územíu železniční zastávky má rozlohu cca 3050 m2.

pdf2021-AUS-BASKA-centrum-obce-cela-dokumentace.pdf22.47 MB

 Baska centrum 05Baska centrum 03Baska centrum 02Baska centrum 01Baska centrum 06Baska centrum 04

  • Stav realizace: studie