EU MPMR logo

Cílem projektu je provedení rekonstrukce stávajících 4 chodníkových těles v zastavěné části obce Baška, podél páteřní komunikace II. třídy č. II/477.
Celková délka rekonstruovaných chodníků je cca 600 m.

V rámci projektu bude rovněž vybudováno 1 místo pro přecházení.

Termín realizace projektu: 1.4. – 30.10.2020

Na tento projekt je poskytována podpora Evropské unie.

  • Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
  • Termín: 30.10.2020
  • Stav realizace: realizace