Sbor dobrovolných hasičů byl založen 22. října 1922 jako jeden z prvních spolků v obci. První ustavující valná hromada se konala v místním hostinci za přítomnosti řady hostů z Místku i ze sousedních vesnic.

Představiteli spolku se v té době stali: František Žídek- starosta obce, Miloslav Merta- radní a místostarosta, Hubert Svoboda- pilař a náčelník, Alfons Adamec- syn rolníka a I. místonáčelník, Karel Bohačík- II- místonáčelník, Martin Janošec- jednatel, Adolf Kulhánek- pokladník, Antonín Zetocha- zbrojíř, Hynek Žižka, Antonín Matušík, Josef Pokluda- četaři. Celkem bylo 38 činných členů 20 přispívajících hasičské organizace.

V roce 1923 byla zakoupena hasičská stříkačka, výzbroj a výstroj. Stříkačka byla na ruční pohon a zakoupili ji členové sboru ve Frýdlantu n. O. za 12 000 Kčs a výzbroj a výstroj pro sbor za 8000 Kčs. První zásah hasičů z Hodoňovic při požáru probíhal v Janovicích na kraji dolního konce vesnice. Hořelo obytné stavení s chlévem pana Mališe- rolníka. Budova byla nově postavena a již podruhé vyhořela.

O stavbě definitivní hasičské zbrojnice začali členové sboru uvažovat v roce 1923. Stavba započala až v roce 1925, důvodem byly finanční potíže ale i přesto sbor vykazoval za prvních deset let činnosti v obci a okolí celkem 17 úspěšných zásahů. Obec poskytla sboru zdarma místo na obecním pozemku pro stavbu zbrojnice a zapůjčilo z obecní pokladny 5000 Kčs se splatností do konce roku 1926 bez úroků. Kompletní vedení stavby převzal Jan Juřík- zednický mistr, stavební dřevo a stolařskou práci zhotovila firma bratří Svobodů. V roce 1927 byla k hasičské zbrojnici přistavěna věž pro sušení hadic. Během léta 1941 byla zakoupena od firmy Tratílek z Vysokého Mýta motorová hasičská stříkačka a podle tehdejšího zvyku proběhlo 21. září 1941 svěcení této stříkačky panem děkanem Tomášem Kopeckých z Místku.

Členové sboru hráli také ochotnické divadlo spolu s ženským odborem sboru. Sbor zakoupil v roce 1942 nové jeviště za cenu 27 000 Kčs přičiněním Stanislava Mece, Antonína Matušíka a Adolfa Horyla. V roce 1943 sehrál sbor první představení hry „Vojnarka“ od Aloise Jiráska. Později byla uvedena hra „Noc na Karlštejně“ a „Maryša“. Divadelní kroužek sehrál v roce 1955 v okresní soutěži LUT v Místku hru „Paličova dcera“ a umístil se na 4. místě z 36 účinkujících.

Členové sboru se také zasloužili o postavení pomníku padlých občanů obce z 1. a 2. světové války. Zajistili nejen materiál, ale postarali se také o odlití desky se jmény a její umístění na pomníku. Vytvořili okolo pomníku zahrádku, o kterou se v následujících letech také starali.

V roce 1972 uplynulo 50 let činnosti sboru hasičů. K této příležitosti se konala slavnostní schůze sboru v Hodoňovicích. Schůzi zahájil předseda pan Rudolf Bialý a hlavní referát měl pan Adolf Horyl.

V roce 1974 se konala první rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice, která byla předělána ze sedlové na rovnou. Zároveň se vyměnily vrata a zvedla podlaha ve zbrojnici, protože místy docházelo k zatopení. Byla také vybudována místnost pro oleje a pohonné hmoty.

Hasicarna Hododonovice 2020V roce 1992 začala stavba vlastní klubovny v hasičské zbrojnici. Projekt zpracovala Ing. Stanislava Vítová. Obec přispěla na tuto stavbu částkou 100 000 Kčs. Hrubou stavbu vybudovali učni SOU ve Frýdku-Místku pod vedením mistra Jana Blahuty. Stropy a krovy kladli hasiči za pomocí pana Jiřího Žídka a krytinu střechy provedl pan Bůčko. Stavba byla dokončena v roce 1995. Hlavní zásluhu na postavení klubovny mají p. František Slabý a Jan Blahut. Slavnostní otevření se konalo na lednové schůzi v roce 1996.

Zdroj: Publikace„80 let trvání sboru dobrovolných hasičů v Bašce Hodoňovicích“.