V Bašce neexistoval požární sbor, ale byli zde hasiči v místních železárnách. V roce 1890 je v rámci nich postavena hasičská zbrojnice a zakoupena stříkačka na koňský potah. Tento sbor zaniká s hutěmi v roce 1909. Členové se rozešli do různých závodů.

Obecní výbor má snahu zachovat stříkačku pro obec a tak píše žádost ředitelství Báňské hutní společnosti do Vídně o její přenechání zároveň s výzbrojí a zbrojnicí. Sbor bohužel založen nebyl. Způsobil to nezájem a 1. světová válka.

Až když v roce 1919 vyhoří v noci dům, který mohl být teoreticky zachráněn, donutí to lidi přemýšlet o založení dobrovolného hasičského sboru. Stalo se tak 17. dubna 1921, ale o tomto důležitém mezníku nejsou žádné písemné materiály. Kronika, velmi pečlivě vedena, byla v osmdesátých letech na požádání tehdejších představitelů Místního výboru národní fronty v Bašce zapůjčena na výstavu kronik do Ostravy, bohužel nebyla vrácena. K dovršení smůly se veškeré zápisy ze schůzí (uloženy u p. Šotkovského) při velké povodni zničily.

Prvním starostou byl František Šigut a velitelem Leopold Mališ. Za částku 500 Kčs ročně je jim pronajato skladiště bratří Neumanů a v roce 1923 je jim stejnou firmou darován inventář. První motorová stříkačka je dopravena 29 června 1924.

V roce 1931 si dostavěli Bašťané novou zbrojnici, která stála uprostřed vesnice, na pozemku Alfonse Blažka. Neměla však dlouhého trvání. Byla vypálena v roce 1945 při osvobozovacích bojích.

hasicarna Baska 2021

Nové místo pro stavbu bylo vyhlédnuto na severovýchodní straně školní zahrady. Nová zbrojnice byla slavnostně otevřena 17. srpna 1947. I přes velkou pomoc brigádníků stála 1 milion korun ve staré měně.  Po vysvěcení následoval průvod od nádraží k hasičskému hřišti, kde následovala zábava.

Po 2. světové válce je starostou Arnošt Kořený a velitelem Richard Janík. Je také zakoupena nová stříkačka za výhodnou cenu od Vítkovických železáren.

Bašťanští hasiči pomáhali velmi obětavě při hašení mnohých hořících domů, kromě jiných také, když hořelo kino a hospoda u Blažka v roce 1973.

V roce 1980 je zakoupeno nové požární auto Avia za 171 000 Kčs a je vybaveno moderní stříkačkou.

Od roku 2008 pořádají hasičskou soutěž „O pohár starosty obce“, která je zařazena do Beskydské ligy.

V roce 2018 dostali hasiči z Bašky od Moravskoslezského kraje čtyři komplety suchých obleků Aquatic včetně příslušenství pro práci ve vodě za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v celkové částce 80 000 Kč.

V roce 2021 oslavil sbor 100 let od založení a díky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje nechal vyrobit prapor. Prapor je vyšívaný, oboustranný a na jeho líci je znak SDH Baška, název sboru a roky 1921 a 2021.

Zdroj: Publikace Baška, Kunčičky u Bašky, Hodoňovice z r. 1998, vydala obec Baška, web obce Baška, Almanach OSHF-M