Na č. p. 9, provozoval svoji živnost mlynář Josef Fuciman (*1891 † 1969). Ten do Bašky přišel z Pržna – přiženil se tady – vzal si v roce 1919 Bašťanku Viktorii Hučkovou, která v uvedeném domě bydlela. Ale mlýn zde ještě nebyl, ten stavěli společně v letech 1926-1928 svépomocí – hlínu kopali na svém blízkém pozemku, tzv. Kopečku, dělali cihly, ze kterých budovu mlýna stavěli.

Strojní zařízení a celá další technologie pak byla objednána u stavební firmy pana Alinče z Hodslavic, která se vybavením a stavbou mlýnů zabývala. Všechno vybavení, kromě mlýnských strojů, bylo ze dřeva! Kolaudace mlýna proběhla v roce 1928. A v jakém rozsahu se ve mlýně mlelo? Převážně pšenice – nakupovala se od místních rolníků, všechno se semlelo na mouku, která se z větší části použila v přilehlé pekárně na pečení chleba a rohlíků. Jen málo mouky zůstalo k prodeji místním občanům.

S příchodem německých okupantů v roce 1939 byly mlýny uzavřeny, nesmělo se mlít, i v Bašce se mlýnské kolo zastavilo, zařízení nečinně stálo, posléze jedno z nich bylo Němci kamsi odvezeno. Po válce v roce 1946 byla tato budova č.p. 9 částečně přestavěna na obecní prádelnu, kterou provozoval Josef Fuciman v letech 1948 - 1955. Poté bylo stavení přebudováno k bydlení, užíval jej Josef Fuciman ml. a od roku 1960 zde bydlel Lubomír Vrubel s matkou Eleonorou. Dnes již v tomto domě nebydlí nikdo a majitelé zvažují rekonstrukci.

V letech 1929-1930 byla postavena hned na vedlejším pozemku mlýna pekárna. Protože mlynář Josef Fuciman měl licenci pouze na mlynáře, na pekaře nikoliv, pekárnu pronajímal, protože jeho prvorozený syn Josef se teprve na pekaře učil a pracoval zde jako tovaryš. Po válce – v roce 1946 - pekárnu dědí Josef Fuciman ml., v 50. letech budova spadá pod Spotřební družstvo Jednota, kde pracuje jako zaměstnanec. Úplně byl provoz pekárny uzavřen v roce 1960 a Josef Fuciman ml. pak až do odchodu na starobní důchodu pracuje na ONV ve Frýdku-Místku jako řidič. Umírá v roce 1982.

Fuciman Pekarna 2Budova bývalé pekárny č.p. 169 je v současnosti rodinným domem, bydlí zde potomek Josefa Fucimana ml. Fotografie ze svého alba poskytnul a na své předky zavzpomínal Lubomír Vrubel.