Nedílnou součástí obce a zejména komunity věřících občanů katolické církve je společnost Salesiánů, která zde pobývala řadu let. Salesiáni jsou jednou z řeholních společností katolické církve. Založil ji v roce 1860 v severní Itálii kněz Jan Bosko, aby se věnovali ohrožené mládeži.

V Hodoňovicích z č.p 12 v té době žila rodina Pavla Pavlase, který byl v letech 1928-1932 a znovu v letech 1939-1945 starostou Hodoňovic. Měli jednoho ze svých synů, Josefa na studiích v salesiánském ústavě ve Fryštáku. Během druhé světové války v letech 1942- 1943 docházelo v tehdejším protektorátu k záboru některých salesiánských domů německými okupanty. Paní Pavlasová nabídla Salesiánům, kteří přišli o svoje budovy v Ostravě Fifejdách a ve Fryštátě, aby přešli do Hodoňovic. Jelikož situace byla opravdu vážná, přijal inspektor Ignác Stuchlý pozvání do Hodoňovic a pan Pavlas mu nabídl kus svého pole nad vesnicí pro výstavbu salesiánského domu.

Stavět se začalo 24. září 1943 svépomocí. Vedením stavby byl pověřen Josef Zerzán, polírem na stavbě byl bohoslovec Josef Fabík st. V budově byla velká místnost, později sloužila jako ložnice a několik menších, z nichž v jedné z nich byla kaple, v jiné studovna a v další jídelna, kuchyně. Byly zde i byty pro spolubratry. Z jedné strany domu, kde byla plocha sloužící jako hřiště, měl dům krytý ochoz. Hrubá stavba byla dokončena do zimy. Na jaře roku 1944 pak přišli první klerici – filosofové, kteří opět svépomocí dokončovali vnitřní úpravu místností.

Dům sloužil do konce války jako filosofický studenát. Ze salesiánů kněží tu byli p. Durčík (později p. Frelich) jako ředitel a p. Zerzán jako prefekr- hospodář, p. Eduard Langr a další.

Po válce v roce 1945 představení rozhodli, aby se dům stal noviciátem.

V noci ze 13. na 14. dubna. 1950 salesiánské centrum v Hodoňovicích přepadla Státní bezpečnost v rámci tzv. akce „K“, namířené proti mužským a ženských řeholím. Salesiány odvezli do internačního tábora v Oseku u Duchcova. Představení všech řádů byli centrálně soustředěni v klášteře v Želivi. Dům byl nějaký čas opuštěný a zamčený. O objekt byl velký zájem. V jeho užívání jako rekreačního a školícího střediska se vystřídaly: Slezan, textilní podnik z F-M, Důl Čs. Armády v Karviné, Krajské velitelství lidových milic v Ostravě, které si v blízkosti domu pořídilo střelnici. Dům byl půjčován i jiným podnikům k různým oslavám.

Určitá konsolidace nastala, když se držitelem domu stal Důl Staříč. K domu byly připojeny okolní pozemky, bylo přistavěno další křído, dům dostal novou krytinu, celý areál byl oplocen. Byl tu zřízen pionýrský tábor, a mimo letní měsíce se tu konala různá školení apod. Dům chátral a neměl některá vyžadovaná hygienická zařízení a tak dne 6. října 1988 další provozování pionýrského tábora zakázala hygiena. Dům byl určen k demolici, ale ta byla příliš nákladná. Důl převedl užívací právo na Tělovýchovnou jednotu a ta 22. prosince 1989 prodala objekt za 365 000 Kč Lidovému spotřebnímu družstvu JEDNOTA ve F-M, která zde chtěla mít sklady.

V restituci byly v roce 1990 pozemky vráceny rodině Pavlasově a ta je darovala nazpět Salesiánům. Nejaktivnější činnost vyvíjeli Salesiáni zejména v letech 1990- 1996. Památná zde byla návštěva salesiánů Don Egidia Vigano v dubnu 1991.

Počet noviců velmi klesl a pro malý počet se stal dům neúnosně velký. Noviciát byl tedy přestěhován do Čech k Praze. Objekty slouží pro pobyty mládeže z Ostravska i odjinud, s kterou salesiáni pracují.

Základna „Na Kopečku“ v Hodoňovicích s č. p 136 dnes nabízí pronájem ubytování pro prázdninové tábory, konají se zde také víkendové pobyty rodin s dětmi nebo i jiné akce. Kapacita objektu je 66 osob, v zimním období 40 osob.

Zdroj: Jaromír Polášek, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Publikace Baška, Kunčičky u Bašky, Hodoňovice z r. 1998, vydala obec Baška