Územím Kunčiček u Bašky protéká Hodoňovicko-sviadnovský náhon. Vodní náhony zajišťovaly jednak dopravu dřeva, jednak levnou energii pro pohon mlýnů a textilních strojů. V letech 1870–1900 pomohly zajistit v textilních ve Frýdku a v Místku přechod od ruční tkalcovské výroby na výrobu strojní a přispěly k rozvoji mechanizace.

V Kunčičkách u Bašky byly vybudovány dva vodní mlýny a Schindlerův mlýn je jedním z nich. V sedmdesátých letech devatenáctého století jej vlastnil mlynář Škaruda, tehdy rovněž majitel mlýna na Antonínově náměstí v Místku. Ke konci devatenáctého století koupil kunčičský mlýn Robert Schindler se svou ženou Marií rozenou Moškořovou. V r. 1938 převzal řemeslo jejich syn Erich a uvezl do provozu také pekárnu. Zařízení byla tehdy poháněna dvěma koly na horní náhon. Při rozsáhlé rekonstrukci v roce 1946 byla zabudována Francisova turbína na výrobu elektřiny.

Padesátá léta a znárodnění těžce postihly živnost i rodinu. Schindlerovi museli platit nájem, a tak se po čase rozhodli odstěhovat do Místku. V dalších letech již nefunkční mlýn chátral. V roce 1974 dům koupily papírny, veškeré zařízení bylo zlikvidováno a v budově bylo zřízeno rekreační středisko pro zaměstnance podniku.

V objektu bývalého mlýna se nyní nachází sociální byty a je zde i sídlo seniorklubu.

Schindleruv mlyn 40leta 20stol

Schindleruv mlyn 60leta 20stol

Schindleruv mlyn 1948