Husův dům je obdélná jednolodní stavba s výrazným zvýšeným štítem v západním vstupním průčelí a s předsunutou drobnou předsíní. Vrchol štítu zdobil ještě v devadesátých letech 20. století husitský kalich, vstupní průčelí zdobí sgrafito, na němž je vyobrazen mistr Jan Hus s datem upálení dne 6. 7. 1415. Toto památné sgrafito však v současné době vidět nemůžeme, protože je skryto za stříškou, která byla asi před dvaceti lety nad předsíní postavena.

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické v Bašce byla založena již v roce 1922. Věřící se tehdy scházeli ve „staré škole“ – pozdější poště (v současnosti je zde jedno křídlo nové budovy základní školy). Prvním farářem a výraznou osobností, podílející se velmi významně na vybudování vlastního bohoslužebného stánku – Husova domu, byl farář Alexander Winkler (1886–1979). Plány nové budovy vypracoval frýdecký architekt František Nestrašil a již na podzim roku 1928 započaly stavební práce na pozemku zakoupeném od společnosti „Cihelia“. Základní kámen byl položen 21. dubna 1929. Díky nesmírnému úsilí, obětavé práci, nadšení i za peněžního přispění členů církve z Bašky a okolních obcí byl svatostánek slavnostně otevřen 8. září 1929.

Mezi válkami byly bohoslužby pravidelně a hojně navštěvovány, často byly také spojovány s dětskými besídkami. Za druhé světové války probíhaly bohoslužby v menším rozsahu a bylo velké štěstí, že tato významná budova nebyla poničena při bojích o Bašku ve dnech 2.–5. května 1945. Po válce se sborová činnost opět zdárně rozvíjela, ale v roce 1946 došlo k velkému úbytku členů z důvodu odchodu části obyvatel do pohraničí, které bylo dosídlováno po odsunu českých Němců. V roce 1954 odešel na zasloužený odpočinek farář Alexander Winkler a tomuto obětavému zakladateli sboru byla při této příležitosti odhalena pamětní deska, která je umístěna v interiéru. V následujících letech počet občanů hlásících se k tomuto náboženskému vyznání klesal, nenašly se prostředky na nákladnou opravu této významné sakrální stavby a bylo rozhodnuto o jejím prodeji ke komerčním účelům. Naposledy byly prostory Husova domu v Bašce zcela zaplněny v lednu 1990, kdy zde místní Občanské fórum pořádalo Tryznu k uctění památky Jana Palacha, který zemřel 19. ledna 1969 na následky sebeupálení na protest proti sovětské okupaci. Toto shromáždění lidu bylo velmi smutnou a zároveň symbolickou derniérou duchovního využití stavby.

Po prodeji Husova domu se věřící scházeli v místnosti Obecního úřadu, kam za nimi jednou za měsíc přicházel s útěchou senior Českobratrské církve evangelické ThDr. Josef Hromádka. Jedním z pokračovatelů odkazu Alexandra Winklera je farář farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku Mgr. Pavel Křivohlavý. Smutný je pohled na nepříliš udržovanou budovu bývalého Husova domu, v níž je zřejmě jen skladiště materiálu a na střeše jsou umístěny solární panely. Do dnešních dnů je naštěstí zachován aspoň původní litinový plot a vstupní branka z roku 1929.

Husuv dum nove