Počet zásahu v roce 2018, kterých se jednotka z Bašky zúčastnila, se zastavil na čísle 41. A že si řešené události nevybírají vánoční svátky či dny klidu a volna, dokazuje např. výjezd hodinu po Štědrém dni, kdy vyjížděla jednotka k požáru Kulturního domu ve Skalici.

První tři měsíce roku 2019 nás však taky nenechává v klidu – řešeno bylo celkem 15 událostí. Z toho nejvíce 11 případů je řešena technická pomoc – odstraňování následků spadaných stromů. Vesměs tyto případy byly navíc řešeny ve velmi krátké době – v období 1. 2. 2019 - 2. 2. 2019 a nejvíce v době silných větrů 11. 3. 2019, kdy jednotka vyjížděla likvidovat celkem 5 stromů – nejčastěji Baška, Janovice a Skalice.

23. 3. 2019 v noci jednotka vyjížděla k požáru lesního porostu na Malé Bašce, resp. k nedohašeným ohňům po pálení klestí v lese. Naštěstí se vše podařilo uhasit dříve, než suché období a lesní porost mohl způsobit větší škody.

Hned druhý den však jednotka vyjížděla k požáru nízké budovy ve Starém Městě. Hasiči požár dostali pod kontrolu a zabezpečili tak, aby se nerozšířil na přilehlý obytný dům.

A abychom s jednotkou zůstali stále v pohotovosti, další již třetí den v pořadí jsme vyjížděli k požáru pily v Pržně. Tři jednotky hasičů zasahovaly brzy ráno u požáru části střechy stolárny v areálu zdejší pily. Požár se obešel bez zranění, předběžná škoda byla odhadnuta na 500 tis. Kč.

Jednotka z Bašky však řeší i příjemné okamžiky, kdy se nám podařilo otevřít kroužek Mladých hasičů, kde máme 12 dětí od 5-10 let.

Také se věnujeme dokončování projektu Nové hasičské zbrojnice v Bašce, která se se zvětšující četností a počty zásahů jeví jako potřebná. Zázemí, které dnes hasiči mají, není nijak závratné. 18 lidí mačkající se v šatně 2x 3m, nedostačující skladovací prostory pro výzbroj, atd. Nová hasičská stanice v prostorech naproti cihelny v Bašce však pomůže i odlehčení centra obce a zvětšení prostor pro novou ZŠ Baška – venkovní hřiště, parkovací plochy.

Věříme, že vedení obce nalezne finanční prostředky – snad i s nějakými dotačními tituly, aby se tato situace vyřešila co nejdříve a např. v roce 2021 bychom se mohli slavnostně stěhovat. Hasiči z Bašky oslaví 100 let od svého založení a to je nejvhodnější datum jim předat krásný dárek za jejich záslužnou činnost, za kterou nejsou nijak odměňování oproti profesionálním hasičům.

Za JSDHO Baška David Blahut a Lukáš Handrejch