Jako spolek dobrovolných hasičů, který se s Mladými hasiči účastní sportovních soutěží, nebo pořádá jiné kulturní akce v průběhu celého roku, jsme potřebovali v rámci naší činnosti zajistit kvalitní materiálně-technické zázemí. Za tímto účelem jsme si pořídili větší nůžkový stan, umožňující na akcích zajistit chráněný prostor pro nás jako pořadatelé, nebo pro návštěvníky k účelu registrace, doprovodných dětských programů - jako je malování, hry, soutěže či občerstvení.

Zároveň i k prezentaci SDH Baška na akcích, pořádající obci Baška nebo místními spolky. Na těchto akcích zajišťujeme např. i hasičský nebo zdravotní dozor a tudíž je vhodné kryté zázemí pro účastníky.

MSK logoBez podpory dotace z Moravskoslezského kraje bychom nebyli schopni uspořit tyto finanční prostředky na pořízení kvalitního nůžkového stanu.

Cena nůžkového stanů je 73 786,80 Kč na pořízení nůžkového stanů jsme žádali dotaci na pokrytí finančních nákladů Moravskoslezský kraj, která realizaci tohoto projektu podpořila částkou 66 150 Kč. Výše zmíněnému subjektů bychom rádi poděkovali za ochotu, vstřícnost a podporu našeho sboru a nejmenších členů.

nuzkovy stan 01