Sbor dobrovolných hasičů v Bašce se v roce 2021 rozhodl dovybavit kroužek mladých hasičů. Kroužek, jenž v současné době navštěvuje 31 dětí, potřeboval soutěžní překážky, které slouží především k přípravě na celoroční hru PLAMEN a využívají se například na štafetu 4×60m, štafetu CTIF (zkratka pro Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů) a požární útok CTIF adt..

Mladí hasiči tak pro trénování na tyto soutěže nemusejí dojíždět do jiných dobrovolných sborů a mohou tak trénovat kdykoliv.

Cena sady čtyř kusů překážek je 83 611 Kč, jako je kladina stavitelná pro požární sport, stavitelná bariéra pro požární sport, lávka s tartanem pro požární sport, sada dětských kladin pro požární sport.

Na pořízení překážek jsme žádali dotaci na pokrytí finančních nákladů Moravskoslezský kraj, která realizaci tohoto projektu podpořila částkou 73 500 Kč. Výše zmíněnemu subjektů bychom rádi poděkovali za ochotu, vstřícnost a podporu našich nejmenších členů.