Byly zahájeny stavební práce na obnově komunikací ve třech lokalitách v Obci Baška. 

Práce spočívají v odfrézování stávajícího krytu komunikace, lokálních opravách konstrukční vrstvy, úpravě poklopů a vpustí, a pokládce nového asfaltového povrchu.

Lokalita 1
Hodoňovice od čísla popisného 165 po číslo evidenční 067

Lokalita 2
Kunčičky u Bašky od čísla popisného 258 po Hodoňovice číslo popisné 254

Lokalita 3
Kunčičky u Bašky od čísla popisného 65 po číslo popisné 15

Omezení provozu s krátkou uzavírkou po dobu pokládky asfaltového povrchu potrvá do prosince 2023.

Vyznačení tras s omezením provozu:

Hodoňovice - část u podchodu na Kamenec
Situace-Hodonovice-trasa-112023

Kunčičky u Bašky - část u náhonu

Situace-Kuncicky-u-nahonu-trasa-112023

Kunčičky u Bašky - střed

Situace Kuncicky trasa 112023