Adresáře Zpravodaj obce Baška

Zpravodaj obce Baška

Zpravodaj obce Baška vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku v měsíčním vydání. Výdává jej Obecní úřad Baška pod reg. známkou MK ČR E 20187. Náklad tisku je 1 500ks, je neprodejný a dostává jej každá domácnost v obci Baška.

Uzávěrka je vždy k 15. dni předchozího měsíce.
Příspěvky posílejte výhradně na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty

pdf Zpravodaj obce Baška - Květen 2019 Populární

provedl 189 stažení

Stažení (pdf, 11.88 MB)

2019-05-zpravodaj-Baska.pdf

Zpravodaj obce Baška - Květen 2019

Zpravodaj Květen (0/2019) - Od květnového čísla zpravodaje se Vám na úvodní stránce představí jednotliví členové Zastupitelstva - svůj sloupek zde má David Blahut. Dále se na úvod vrátíme o pár let zpátky - Retro zábava 2019, nechybí však pravidelný úvod starostky, usnesení z Rady obce, upozornění občanům ohledně kanalizace, připomenutí voleb do Evropského parlamentu, Informuje nás Městská policie, seznámíme se s Dopravní komplikací ve Frýdku-Místku, Upozornění vlastníkům lesů, Lékař nás informuje o spalničkách, podíváme se na stav prací ZŠ Baška, Rozhovor s panem Pavlem Tománkem a Karlem Zajkem, Vítali jsme svátky jara, Rybáři zahájili sezónu, děti z Bašky byli u toho, Připravujeme příměstský tábor v Bašce, Mladí hasiči uklízeli Bašku, ale také závodili na Fryčovickém Braňáku, Seznámíme se s činnosti JSDHO Baška v 1Q roku, Co se dělo v knihovně, Co dělali senioři, Čáry máry fuk, Škola naruby, Oslavíme 585 let od první zmínky Bašky, Namísto kostela byla postavena kaple, aj. Nechybí pozvánky na nadcházející akce jako je V rodině velí a vládne muž, Okolo Bašky cestička, Baška na Bašce, Dětský den, Partička na vzduchu, Country bál.

pdf Zpravodaj obce Baška - Duben 2019 Populární

provedl 175 stažení

Stažení (pdf, 7.82 MB)

2019-04-zpravodaj-Baska.pdf

Zpravodaj obce Baška - Duben 2019

Zpravodaj Duben (04/2019) - V dubnovém čísle, se můžeme seznámit s novou grafikou Zpravodaje obce. Čeká nás ale i nová Setkání s občany, tentokrát přímo v ulicích. Na úvod si připomoneme Hodoňovický Masopust, nechybí však pravidelný úvod starostky, usnesení z Rady obce, čekají nás Volby do Evropského parlamentu, Cyklistická sezóna klepe na dveře, Výsledky z dotazníku o sociálních službách. Pan Karel Koval si bystří mozek šachy již 82 let, Rozhovor s panem Pavlem Eliášem, Na květinové louce u Máji a Vilíka, Hasiči z Bašky ukázali dětem svou techniku, Tajemství knihou, Příbehy staré fotografie, aj. Nechybí pozvánky na nadcházející akce jako je Divoké kočky, Vítání svátků jara, RETRO zábavu, V rodině velí a vládne muž, Pomlázkovou zábavu, Ukliďme Česko, Ukliďme Bašku, Partička na vzduchu, Baška na Bašce. A nově také seznam událostí v nejbližších dnech na zadní straně zpravodaje.

pdf Zpravodaj obce Baška - Březen 2019 Populární

provedl 248 stažení

Stažení (pdf, 8.96 MB)

2019-03-zpravodaj-Baska.pdf

Zpravodaj obce Baška - Březen 2019

Zpravodaj Březen (03/2019) - Ples obce Baška je úvodní článek březnového čísla zpravodaje. Nechybí však články: Slovo starostky, Usnesení Rady obce Baška, Splatnost poplatků, Pozvánka na Setkání s občany a Vítání občánků, Vznikne na Čupek naučná stezka? Představujeme projekt Baška dětem, Rozhovor s Jiřím Cahou, Tříkrálový turnaj ve stolním tenise, Dětský karneval s Pepino Prckem, Maškarní bál U Čendy - Hodoňovická ZOO plná nezvyklých zvířátek, Vydařený pochod i večírek, Pečení kváskového chleba U Čendy, Vzpomínka na významné osobnosti, Hasičiy z Bašky trénovali na zamzrlé Bašce, Hasičský ples byl super, Broučci v Bašce oslovili, Průběh prací na stavbě ZŠ Baška. V zimě se nenudíme, ale! Barevné dny v MŠ, Muzikohrátky i v MŠ v Kunčičkách, Gumídci jsou malí badatelé a nejraději se učí hrou, Lyžařský kurz dětí MŠ a ZŠ, Školní parlament. Nechybí ani pozvánky na nadcházející akce jako je Masopust, Školní ples, Bašťanský bazar, Divoké kočky, Vítání svátků jara, RETRO zábavu, V rodině velí a vládne muž, Partička na vzduchu.

pdf Zpravodaj obce Baška - Únor 2019 Populární

provedl 323 stažení

Stažení (pdf, 6.92 MB)

2019-02-zpravodaj-Baska.pdf

Zpravodaj obce Baška - Únor 2019

Zpravodaj Únor (02/2019) - Laši na Čupku je úvod únorového čísla zpravodaje. Nechybí však články: Ohlédnutí kronikářky obce Baška za rok 2018, Usnesení Rady obce Baška, Usnesení Zastupitelstva obce Baška, Máte splněnu jednu z prvních daňových povinností v novém roce?, Upozornění pro občany hrobových míst, V obci Baška přibývá obyvatel, Nový preventivní projekt na ochranu majetku, Dotazník sociálních služeb, Skončil další ročník Tříkrálové sbírky, Špatné parkování v obci, Pozvánka na Setkání s občany, Má smysl třídit odpad, Upozornění Městské policie, Jak vnímáme topnou sezónu?, Rozhovor s Anet Pavlokovou, Vánoční jarmark na Malé Bašce, Laši vystoupali na Monte Čupelo již po desáté, Silvestr - poslední den v roce, Ohlédnutí za rokem 2018 - SDH Baška, Kulturní dům plný kouře a hasičů s dýchací technikou, V prosinci je málo času ..., Co se dělo v knihovně, Vánoční setkání se seniory, Projekt "Od adventu do Vánoc", Vzpomínky na učitele, spisovatele a básníka Frana Směju, Názory občanů. Nechybí ani pozvánky na nadcházející akce jako je Maškarní taneční bál, Přátelský večírek Seniorklubu, Hasičský bál, Masopust, Školní ples, RETRO zábavu, Partička na vzduchu.

pdf Zpravodaj obce Baška - Leden 2019 Populární

provedl 121 stažení

Stažení (pdf, 4.59 MB)

2019-01-zpravodaj-Baska.pdf

Zpravodaj obce Baška - Leden 2019

Zpravodaj Leden (01/2019) - PF 2019. V prvním čísle zpravodaje roku 2019 nechybí články: Výběr z usnesení Rady obce, Obec Baška bude v roce 2019 hospodaři s téměř 215 milióny korun, Cena vodného a stočného, Rozloučili jsme se s Mons. Josefem Maňákem, Rozhovor s Dajanou Zápalkovou, Nedělní podvečer s Evou Henychovou, Vánoční stromy v obci svítí, Letošní poslední Mikulášská štace, Koho odnesl čert?, Vydařená procházka i předvánoční posezení, Ohlédnutí za rokem 2018 pohledem SDH Hodoňovice, JSDHO Baška se činila i v roce 2018, JSDHO Baška cvičila na Olešné záchranu tonoucího, Hasiči z Bašky dostali od kraje vybavení za cca 80 tis., Hasičská sportovní sezóna, Zpráva o činnosti Čendaspolku za rok 2018, Co se dělo v knihovně, Na Čeladné pokřtili třetí díl knihy O lidech v Beskydech, Zamyšlení nad chováním dětí, Některé z osobností, které se vepsaly více než stoleté historie školy v Bašce. A nechybí opět pozvánky na nadcházející akce - Turnaj ve stolním tenise, Maškarní taneční bál, Přátelský večírek Seniorklubu, Partička na vzduchu, Školní ples, Ples obce Baška.

Kategorie