Adresáře Zpravodaj obce Baška - ročník 2015

Dokumenty

pdf Zpravodaj obce Baška - Prosinec 2015 Populární

provedl 646 stažení

Stažení (pdf, 13.37 MB)

2015-12-zpravodaj-baska.pdf

2015-12-zpravodaj-BaskaZpravodaj Prosinec (12/2015) - v Bašce nám již svítí vánoční stromy. Paní starostka nám popřeje, aby lide měli k sobě blíž. Dozvíme se, že Baška se umístila mezi nejlepší třídiče v kraji. Požádáme Vás o přispění na Tříkrálovou sbírku. Informujeme Vás o změnách v místních poplatcích nebo, ač to nevypadá, tak i o připravenosti na zimní údržbu. Obec má kanalizaci, co do ní patří a co né nám sdělí SmVaK. Radnice nás informuje, že problémy občanů nechce přehlížet. Seznámíme Vás s novu zahradou u školy v Kunčičkách u Bašky a podíváme se na proběhlé akce v měsíci listopad/prosinec. Kunčičky u Bašky se pochlubí tím, že mají MISS Junior 2015. Nechybí PF přání místních spolků nebo pozvánky na nadcházející kulturní akce, např. Silvestrovský výšlap na Monte Čupelo, Dětský karneval, Třikrálový pinec, Ples obce Baška, Masopust v Hodoňovicích.

pdf Zpravodaj obce Baška - Listopad 2015 Populární

provedl 388 stažení

Stažení (pdf, 24.69 MB)

2015-11-zpravodaj-baska.pdf

2015-11-zpravodaj-BaskaZpravodaj Listopad (11/2015) - v Hodoňovicích se ve sváteční den běhalo 4 hodiny na Čupek. Právní poradna Vás seznámí, že spory mohou rozhodovat lidé z vašeho okolí. Protihlukové stěny se začínají stavět, s tím souvisí dopravní omezení. Poradíme jak správně topit v kotli na tuhá paliva, aby se nám všem dýchalo lépe. Chodník v Kunčičkách u Bašky je dokončen. Hasiči nás informují jak se chovit při chemické havárii, povodních .... Ohlédneme se za kulturními akcemi, které proběhly v říjnu/listopadu. Nechybí pozvánky na nadcházející kulturní akce, např. Rozsvěcování stromečku v Bašce, Mikuláš, Adventní koncert Kryla nebo Vánoční koncert Václava Hybše a Jitky Zelenkové.

pdf Zpravodaj obce Baška - Říjen 2015 Populární

provedl 414 stažení

Stažení (pdf, 25.56 MB)

2015-10-zpravodaj-baska.pdf

2015-10-zpravodaj-BaskaZpravodaj Říjen (10/2015) - proběhl druhý ročník běžeckého závodu kolem přehrady Baška - Bašťanská 6. Jak to dopadlo? Podíváme se za krásami naší vlasti, resp. alespoň v článku, jak proběhl zájezd pro občany nejen naší obce. Nad článkem - Čím NETOPIT? by se měli zamyslet všichni, kterých se to týká. Paní doktorka Žídková nás prosí, abychom nepodceňovali chřipku, přičemž žáci ZŠ ví, že sport je pro zdraví a přesvědčí nás o tom v článku - Škola sportuje. Ohlédneme se jak probíhaly prázdniny v Hodoňovicích na kopečku. Vzpomeneme si na pana Bedřicha Fišera, který s láskou žil v rodné obci. Nechybí pozvánky na nadcházející kulturní akce, např. Netradiční zábavu v maskách, Drakiádu, Krmáš, Country večer, Dětský bazar, 1/2 šichta na Čupku, koncert Václava Hybše s Jitkou Zelenkovou a Tvarohování.

pdf Zpravodaj obce Baška - Září 2015 Populární

provedl 705 stažení

Stažení (pdf, 14.67 MB)

2015-09-zpravodaj-baska.pdf

2015-09-zpravodaj-BaskaZpravodaj Září (8-9/2015) - hlavním článkem jsou Baškohrátky 2015, na které vzpomínají i v místní části Hodoňovice. V jednom z článků se Vám představí komise pro dopravu a bezpečnost, právní poradna Vám vysvětlí změny v exekučním řádu. Připomeneme si, že stále přetrvává přátelství s městem Třebíč, nebo jak výzva pomohla slezským obcím. Nahlédneme do hnízda čápů nebo jak probíhala rekonstrukce školy v Kunčičkách. Nechybí články ze školičky, hasičů, seniorů nebo místních rybářů. Dozvíme se, že v Bašce proběhla první svatba, nebo první návštěva cirkusu. Samozřejmě nechybí pozvánky na nadcházející kulturní akce, např. Vinobranní, Krmáš, Pouťouvou zábavu, Bašťanskou šestku a divadelní a koncertní kulturní program podzimu.

pdf Zpravodaj obce Baška - Červenec 2015 Populární

provedl 877 stažení

Stažení (pdf, 12.99 MB)

2015-07-zpravodaj-baska.pdf

2015-07-zpravodaj-BaskaZpravodaj Červenec (7/2015) - na hřišti v Kunčičkách u Bašky se poslední víkend v červnu sportovalo. V informacích z radnice se dozvíte co nového se děje v obci. V pokračování rubriky zavzpomínají naší občané na 2. sv. válku. V několika článcích naší školy a školičky se seznámíme s projektem Den Afriky, dětskou duhovou olympiádou nebo se dozvíte, že i Baška má velké talenty. Se seniorklubem zavzpomínáme jak to bylo před 20 lety a s hasiči si připomeneme soutěž O pohár obce Baška. V historii nahlédneme až do Francie, kde má náhrobek legionář Josef Šimík. Také s výročím upálení Mistra Jana Husa si připomeneme historii Husova domu v Bašce. Samozřejmě nechybí pozvánky na nadcházející kulturní akce, např. Baškohrátky a divadelní a koncertní kulturní program podzimu.

pdf Zpravodaj obce Baška - Červen 2015 Populární

provedl 365 stažení

Stažení (pdf, 16.19 MB)

2015-0506-zpravodaj-baska.pdf

2015-056-zpravodaj-BaskaZpravodaj Květen/Červen (6/2015) - jak dopadl benefiční koncert Šance pro děti s NO NAME pohledem návštěvnice koncertu, se dozvíte na úvodní stránce. V informacích z radnice dáme najevo motorkářům, že v Bašce budou pod dohledem. Seznámíme Vás s výsledky třídění elektroodpadu, ale také se spalinovými ventilátory. V pokračování rubriky zavzpomínají naší občané na 2. sv. válku. V několika článcích naší školy a školičky se dozvíme jak uklízeli Bašku, jak spali v noci ve škole, nebo jak řemeslníci obsadí o prázdninách školní budovy. Poohlédneme se na úspěšný benefiční koncert v bazilice ve F-M. Připomeneme si dětský den v Hodoňovicích nebo Okolo Bašky cestičku. Nebudou chybět informace ze seniorklubu a místních hasičů. Rovněž se dočtete, že i v orientačním běhu má Baška své reprezentanty. Samozřejmě nechybí pozvánky na nadcházející kulturní akce, např. Sportovní den obce - Beskydská podkova.

pdf Zpravodaj obce Baška - Duben 2015 Populární

provedl 388 stažení

Stažení (pdf, 16.96 MB)

2015-04-zpravodaj-baska.pdf

2015-04-zpravodaj-BaskaZpravodaj Duben 4/2015 - s katastrofou na ostrově Lowanatom Vás seznámíme hned na úvodní stránce. S toutou informací souvisí i pozvánka na Benefiční koncert LSPS v Bazilice Navštívení Panny Marie. V informacích z radnice Vás informujeme o činnosti Rady obce a připomeneme Vám některé obecně závazné vyhlášky. Dozvíte se o plánování tradičního zájezdu Za poznáním krás naší vlasti. Miláčky psů upozorníme, že bojová plemena pobíhající na volno jsou škodná. V nové rubrice naší spoluobčané zavzpomínají na 2. sv. válku a s paní ředitelkou ZŠ Bašky se ohlednéme za uplynulou polovinou školního roku. Fotbalisté nás pozvou na turnaj fotbalových nadějí a nadšenci slackline na jejich workshop na přehradě. A nechybí pozvánky na vítání občánků, povinné očkování psů nebo nadcházející kulturní akce, např. Benefiční koncert Šance pro děti s NO NAME.

pdf Zpravodaj obce Baška - Březen 2015 Populární

provedl 432 stažení

Stažení (pdf, 16.44 MB)

2015-03-zpravodaj-baska.pdf

2015-03-zpravodaj-BaskaZpravodaj Březen 3/2015 - v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme zajímavý článek - Jak jinak se dá vyjít Rysý a přitom pomoci handicapovaným osobám. V informacích z radnice Vás informujeme, že projekt kanalizace obce je zkolaudován a nyní máte nejvyšší čas se napojit. Ohlédneme se za masopustní veselici v Hodoňovicích, nebo přátelském večírku našich seniorů. Svůj maškarní bál měla i duhová školička z Kunčiček u Bašky. V seriálu o misijní škole na ostrově Lowanatom se seznámíme se svátkem 'Den šéfů'. S fotbalisty se ohlédneme za fotbalovým rokem 2014. A nechybí pozvánky na nadcházející kulturní akce - Pomlázková zábava s LSPS, Country bál nebo 1. máj.

pdf Zpravodaj obce Baška - Leden/Únor 2015 Populární

provedl 394 stažení

Stažení (pdf, 16.19 MB)

2015-1-2-zpravodaj-baska.pdf

2015-01-zpravodaj-Baska

Zpravodaj Leden/Únor 1-2/2015 - v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme články i z měsíce ledna. Hned úvodní článek nám napoví, že plesová sezóna je v plném proudu - proběhl Kloboukový ples a Ples obce Baška. V informacích z radnice Vás mimo jiné seznámíme s rozpočtem obce - budeme hospodařit s téměř 50 milióny korun. Připomeneme si výšlap na Monte Čupelo, nebo že i děti měly svůj bál. Vzpomeneme na Libuši Karasovou, oběti holocaustu z Bašky, nebo nahlédneme do historie skautingu. Ve zprávách ze školy a školičky se seznámíme s metodou SFUMATO a přivítáme nové předškoláky u zápisu do ZŠ. Ve fotogalerii si připomeneme koncerty LSPS. Chybět nebudou pozvánky na kulturní akce - divadelní představení 'Do ložnice vcházejte jednotlivě', dětské představení 'Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo'.