Adresáře Zpravodaj obce Baška - ročník 2011

Dokumenty

pdf Zpravodaj obce Baška - Prosinec 2011 Populární

provedl 499 stažení

Stažení (pdf, 14.75 MB)

2011-05-zpravodaj-baska.pdf

Slovo starostky • Nejbližší události • Zprávy z Rady obce Baška • Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva • Oznámení o změně ceny vodného a stočného • Sdělení aktuálních informací o vypouštění přehrady Baška • Podané ruce, o.s. - Projekt OsA • Informace pro občany o převedení agendy dávek • Termíny svozu odpadu • Atmosféru blížících se Vánoc přiblížilo přátelské setkání • Výstava obrazů B. Šimoňáka a M. Dvořáka • Baška nezapomíná - Třebíč • Rodinná kronika • Pozvánka na besedu s MUDr. Radimem Uzlem • Lubomír Havlák • Průběh realizace kanalizace • Sbor dobrovolných hasičů Baška v akci • Z činnosti senior klubu • Juan Manuel Garcia vede lekce Zumby také v Bašce • Setkání žáků se svými učiteli • 25let Kulturního domu Baška • Římskokatolická farnost Skalice informuje • Pozvánka na Společenský ples obce Baška • Oslavy hostince U Čendy a hodoňovický krmáš • Pozvánka na plesy v Hodoňovicích • Lašský smíšený pevěcký sbor Baška • Fotokronika

pdf Zpravodaj obce Baška - Září 2011 Populární

provedl 356 stažení

Stažení (pdf, 19.00 MB)

2011-04-zpravodaj-Baska.pdf

2011-04-zpravodaj-Baska

Slovo místostarosty • Fotokronika • Zprávy z Rady obce • Usnesení 9. - 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška • Digitalizace 2011 • Udržovací práce - Vodní dílo Baška • Povolování kácení dřevin • Připravte svůj komín na sezónu • Termíny svozu odpadu • Důchodců přibylo za rok 25 tisíc • Centrum pro zdravotně postižené • Rodinná kronika • Úvodní slovo kanalizace • Legislativa kanalizace • Omezení dopravy • Aktualizační dotazník • Harmonogram 2011 • Vzorový nákres • Postup prací v roce 2011 • Ze života školy • Nahlédněte do historie školy v Kunčičkách u Bašky • Hodoňovická pouť • Bašští senioři na vyjížďce v bryčkách • Mladí hasiči v Hodoňovicích • Hasičská soutěž dobrovolných hasičů v Hodoňovicích • Pozvánka na akci Domove líbezný • Pozvánka na akci Život na zahradě • Pozvánka na Svatomartinské husí hody • Baška si připomene poválečnou pomoc Třebíče • 23. srpen 2011 se významně vepsal do historie Bašky • Kino Baška - program říjen 2011 • Pozvánka na oslavy Hostince U Čendy

pdf Zpravodaj obce Baška - Červenec 2011 Populární

provedl 325 stažení

Stažení (pdf, 23.72 MB)

2011-03-zpravodaj-Baska.pdf

2011-03-zpravodaj-BaskaSlovo místostarosty • Fotokronika • Kalendář událostí • Zprávy z Rady obce • Usnesení 7. - 8. zasedání Zastupitelstva obce Baška • POLICIE - přehled kriminiality v obci Baška • Sběrný dvůr na území obce Baška • Změna lékařů v gynekologické ordinaci v Bašce • Právní poradna - Občanské právo - Institut vydržení • Termíny svozu odpadu • Provoz lékárny v Bašce je vážně ohrožen! • Rodinná kronika • Mé postřehy ze živita v mateřské škole • Zprávičky z Bašťanské školičky • Pobytová akce v přírodě dětí ze ZŠ Baška • Školní rok 2010-2011 • Organizace školního roku 2011-2012 • English Active Week • TJ Sokol Baška - oddíl kopané - Dorost Bašky na turnaji v Polsku • Kopaná nejmasovější složkou v obci • Ohlédnutí za kopanou tenkrát • Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bašky povýšena • Bude mít Baška novou naději plaveckého sportu? • Jaro a léto s Lašským smíšeným pěveckým sborem Baška • Pozvánka na Baškohrátky 2011 • Autobusový zájezd Za poznáním krás naší vlasti byl úspěšný • Položení základního kamene k výstavbě KD Baška • Kino Baška - program červenec a srpen 2011

pdf Zpravodaj obce Baška - Duben 2011 Populární

provedl 367 stažení

Stažení (pdf, 15.08 MB)

2011-02-zpravodaj-baska.pdf

2011-02-zpravodaj-BaskaSlovo starostky • Fotokronika • Kalendář událostí • Zprávy z Rady obce • Kanalizace - aktuální informace k 15.4.2011 • Usnesení 4. - 6. zasedání Zastupitelstva obce Baška • Připomenutím občanů - OZV 4/2009 o regulaci hlučných činností • Ekologické okénko - Jarní úklid a odpady • Připomenutí - Jak správně třídit odpady? • Sociální komise informuje • POLICIE - přehled kriminiality v obci Baška • Rodinná kronika • Vyzpovídali jsme Zuzku Schindlerovou • Masopust se vydařil - Děkujeme! • Sdružení pro Bašku - Poděkování sponzorům a těm kdo podporují naše aktivity • Pozvánka na Burzu historických vozidel • Sbor dobrovolných hasičů v Bašce informuje • Myslivecké sdružení informuje • Velikonoce • 100. výročí nedožitých narozenin Boženy Peterkové • Seniorklub Baška informuje • TJ Sokol Baška - oddíl kopané hledá nadšence do fotbalu! • Zimní turna fotbalistů TJ Sokol Baška • Kalendář TJ Sokol Baška - oddíl kopané - Jaro 2011 • Možná zapomínáme na statečnost lidí žijících mezi námi - Josef Liška • Adolf Kolčař, sbormistr a varhaník se džívá vzácného jubilea • Povinné očkování psů proti vzteklině • Děkujeme! všem ŽENÁM s Naďou Konvalinkovou • Matěj Svoboda - šachový vícemistr • Kino Baška - program květen 2011 • Pozvání na vozatajskou vyjížďku • Pozvání na Okolo Bašky cestička • Pozvání na Country večer • Pozvání na Předmájové posezení

pdf Zpravodaj obce Baška - Únor 2011 Populární

provedl 533 stažení

Stažení (pdf, 14.02 MB)

2011-01-zpravodaj-baska.pdf

2011-01-zpravodaj-BaskaSlovo úvodem • Fotokronika • Nejbližší události • Informace z radnice • Zprávy z Rady obce • Programové prohlášení Rady obce • Rozpočet obce na rok 2011 • Kanalizace - aktuální informace • Nový územní plán obce Baška • Neformální setkání s občany • Žádost o přidělení obecního bytu • Komise Rady obce Baška • Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva • Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatních • Pomoc při identifikaci hrobů na hřbitově v Bašce • Žádost České pošty o označování nemovitostí • Informace občanům o odpadovém hospodářství • Sčítání lidu, domů a bytů 2011 • Rodinná kronika • Statistika k 31. 12. 2010 • Veterán klub Baška • Zprávy z farnosti • Úspěchy chovatelů poštovních holubů • Sbor dobrovolných hasičů informuje • Škola plná pohádek • Kloboukový ples v Bašce podpořil naše děti • Na vytvoření světového rekordu se podíleli také žáci našeho regionu • Zápis dětí do mateřský škol • Senior klub Baška s novým elánem • Válkou poničeným obcím pomohla výzva Budujeme Slezsko • Web obce Baška - přehled • Ceník inzerce ve zpravodaji • Pozvánka na Hodoňovický Masopust 2011