Aktuality

Porucha na elektrické síti byla nahlášena 12.12.2017 v 6.00 hod na ČEZ Distribuci. Rychlost oprav obec nemůže ovlivnit. Po urgencich ČEZ předpokládá nápravu do 19hod dnešního dne.

ČEZ upozornění

Katastrálním územím obce Baška prochází vedení přenosové soustavy označené V405. Vyzýváme vlastníky či uživatelé pozemků v ochranném pásmu 20m od krajních vodičů, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v období vegetačního klidu v termínu do 31. 3. 2018, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy. 

LSPS CD Pralinky

V adventní době zazní v místním rozhlase vánoční koledy z CD, které  nazpíval Lašský smíšený pěvecký sbor Baška. Snad i Vás naladí do pohodového adventního času, který právě prožíváme.

SeniorPoint

V letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl realizovat projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti seniorů se zaměřením na jejich ochranu před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru. V rámci tohoto projektu Moravskoslezský kraj nakoupil 700 kusů hlásičů požáru a 400 kusů detektorů oxidu uhelnatého. Nakoupené hlásiče budou svěřeny Senior Pointům ve statutárních městech Frýdku-Místku a Ostravě, který bude na základě žádostí jednotlivých seniorů tyto hlásiče poskytovat.

Vítání občánků

Dvakrát do roka pořádá Obec Baška slavnostní Vítání občánků. Nejinak tomu bylo i o letošním podzimu - 4. listopad se stal v mnoha mladých rodinách tím dnem, kdy se vše připravovalo k tomuto slavnostnímu aktu, pozval se dědeček s babičkou, mnohdy chtěli být „při tom“ i prababička s pradědečkem. A je to tak jistě správně. Vždyť řekněte, jaká je ještě více slavnostnější chvíle v rodině, než je narození potomka?