Aktuality

Využijte poslední možnost k očkování proti chřipce v této sezóně. Očkujeme do poloviny února během ordinační doby, není třeba se tedy předem objednávat. Osoby starší 65 let, chronicky nemocní (diabetici na léčbě, kardiaci, osoby léčící se s plicním onemocněním atd.) mají očkování zcela zdarma. 

MUDr. Věra Žídková, Ph.D.

praktická lékařka v Bašce

Ředitelství silnic a dálnic ČR v Moravskoslezském kraji předpokládá provedení oprav v roce 2022 za stovky milionů českých korun, konkrétní lokace a časový horizont představuje přiložená mapaBarevné schéma zastupuje celý kraj, zamýšlené opravy silnic a mostů jsou rovnoměrně rozmístěny po celém území.

Zimní období sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Později se rozednívá a dříve se stmívá, což může být pro chodce a cyklisty rizikový čas. Viditelnost můžeme charakterizovat jako vzdálenost, ve které řidič stihne zaregistrovat překážku.

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1. dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Podobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zažívá i mnoho z nás. Paní Irena zůstala po nemoci upoutána na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit určité informace týkající se dědictví. Aby z toho však nevznikly nepříjemnosti mezi jejími dětmi, chtěla si tyto informace obstarat sama. Problém, který však nastal byl ten, že netušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane do Poradenského centra.

Do království Písmenkova se v úterý 11. ledna vydali naši prvňáci. Jejich úkolem bylo porazit ohavného draka Literáka, vrátit princezně Čítance ztracený slabikář, aby se mohla naučit číst. Na své cestě za záchranou království čekaly děti různé úkoly. Splněním každého z nich porazily jednu dračí hlavu.

Vážení rodiče, Obec Baška by ráda přivítala děti narozené v roce 2021 mezi občany této obce, které se nepodařilo přivítat v listopadu z důvodu zrušení akce, díky nárůstu případů coronaviru.

Od 10.1.2022 stojí nově na parkovací ploše u budovy č. p. 149 (vedle služebny obecní policie) v Bašce Z-BOX. Jde o samoobslužné výdejní místo Zásilkovny s.r.o. Z-BOX. bude zprovozněn 24. ledna 2022.

Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo na svém posledním zasedání v roce 2021, které se konalo 16. prosince 2021 v Kulturním domě, o poskytnutí investičních a neinvestičních dotaci spolkům a organizacím z rozpočtu obce Baška pro rok 2022.

V knihovně Baška je umístěna pokladnička Tříkrálové sbírky. Kdo má zájem přispět, může se zastavit v době, kdy je knihovna otevřena pro veřejnost, až do čtvrtka 13.ledna 2022.