Aktuality

V pravidelném termínu změny jízdních řádů, které nastanou dne 11. 12. 2022, se pro Bašku celkem zásadním způsobem změní dopravní obslužnost místní autobusovou dopravou. Důvodem změny je významné snížení frekvence cestujících a také požadavky na úsporu pohonných hmot. Hlavní změna je zrušení většiny denních spojů linky 319. Linka 303 je rozšířena o bývalé časy linky 319 v intervalu 30 minut s dojezdem z a do Bašky a v intervalu 1 hodina - s dojezdem z a do Hodoňovic i na Kamenec. Zůstaly zachovány pouze ranní spoje č. 1 a 3 linky 319 jako primární posila pro dopravu dětí a mládeže do školy. Menší změny proběhly i na lince 314 a 317, jedná se však vždy pouze o minutové rozdíly. Celkový koncept dopravy však zůstal zachován. Jízdní řády jsou k nahlédnutí v detailu článku.

A to doslova! Sobota před první adventní – železnou – nedělí se totiž Baška rozsvítila nejen světýlky nazdobených stromečků v Bašce, v Kunčičkách a v Hodoňovicích, ale spoustu lidí přilákala avizovaná světelná show.

Řidiči POZOR! Dnešním dnem je otočená přednost v jízdě na kamenném mostě na silnici 477 (u Restaurace Bašťanka). Přednost v jízdě na most mají řidiči ze směru od centra obce. Změna byla avizována, důvodem je dřívější úleva aut z centra obce. Oba směry jsou doplněny o upozorňující návěstí na změnu v přednosti jízdě.

….Blíží se období, kdy bude sněžit jak blázen, silničáři samozřejmě jako každý rok zaspí, takže se budeme klouzat po neodklizených a namrzlých cestách, někteří nechají svá auta pohřbená pod obrovskými nánosy sněhu až do jara a počkají, až sníh sám roztaje, jiní zaparkují, kam je napadne a pak si půjdou důležitě stěžovat, že cesty nejsou dostatečně rychle a kvalitně uklizeny, ale neuvědomují si, že jsou na vině i oni sami tím, že brání průjezdu vozidel provádějících zimní údržbu… Takhle to možná s trochou nadsázky vidí někteří z nás, ale teď již k faktickým informacím.

Sluníčkem prozářená listopadová sobota 12. byla pro mnohé rodiče malých narozených bašťanských dětí slavnostní – většina z nich přijala pozvání starosty obce Baška Tomáše Břežka na Vítání občánků. Proč do zmiňovaného hodoňovického hostince? Kulturní dům v Bašce je momentálně z důvodů začínajících rekonstrukcí mimo provoz, a jinými většími prostory obec nedisponuje.

V posledních dnech přijali policisté napříč Moravskoslezským krajem hned několik oznámení o podvodných jednáních a odčerpání finančních prostředků z účtů poškozených. Ve všech případech figuruje nabídka možnosti získání příspěvku na bydlení s odkazem na stránky tvářící se jako stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Po dlouhém vyjednávání se v termínu 3. – 6. 11. 2022 uskutečnilo setkání hasičů DVD Baška (ostrov Krk, Chorvatsko) s SDH Baška. Program, který naši kolegové absolvovali byl velice nabitý tak, aby poznali krásy samotné naší obce, ale také jeho okolí.

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. vyhlašuje v roce 2022 již čtvrtou výzvu na podporu komunitních aktivit v rámci programu „V Beskydech to žije“. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života na venkově. Cílem programu V Beskydech to žije je zlepšit společenský život v obcích uspořádáním kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost.

Ztratil se kocour Andy. Je celý rezavý, špičku ocasu má bílou. Má kulatou hlavu, mohutné stavby. Je kastrovat, bez čipu, bez obojku. Ztratil se v lokalitě Místek-Letná, ul.Čelakovského. Za nalezení finanční odměna. Pokud jej máte doma, prosím SMS, prozvonění, volání. 723 007 389

Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní.V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

Joomla SEF URLs by Artio