Aktuality

Dovolujeme si Vás informovat o krátkodobé uzavírce České pošty v Bašce.

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 2.6.2020 od 8:00- 11:30 hodin z provozních důvodů- odstávky elektrické energie.

Gabriela Kesová

Oblastní pošta Frýdek-Místek 1

Včelaři Baška a Medový dvůr vás srdečně zvou na slavnostní otevření VČELAŘSKÉ NAUČNÉ STEZKY, které proběhne v sobotu 13. června 2020. Akce začne v 15:00 slavnostním přestřižením pásky, načež následuje společenský program spojený s občerstvením. Bližší informace viz leták.   

Do práce a do života je projekt Slezské diakonie a RÚT-sociální rehabilitace pro mladé lidi s postižením do 16 let, kteří dokončují střední školu a chtějí pracovat. Cílem je získat praxi na různých pracovištích a pak se uplatnit na trhu práce. Další informace a kontakty viz leták.

Řada lidí nejen v moravskoslezském regionu v letošním roce v souvislosti s omezeními, které vyvolala epidemie COVID-19, zanedbala kontrolu kvality vody ve studních. Je třeba být odpovědný ke svému zdraví a napravit to! 

Ostrava, 29. 5. 2020 - Po jarním tání je potřeba, stejně jako po deštích, které dorazily do moravskoslezského regionu v květnu, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studny pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky, které jsou v letošním roce velmi rozkolísané.

V pondělí 1. června bude zahájena oprava komunikace ve střední části třídy T. G. Masaryka, přesněji od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí. Frézování starého asfaltového povrchu a pokládka nového koberce budou s vyloučením provozu, tedy za úplné uzavírky, probíhat do neděle 7. června.

Vláda ČR schválila od 25. května 2020 uvolňování opatření spojené s epidemií COVID-19. Týká se nošení roušek a otevření do té doby zavřených provozoven. Nicméně mimořádná opatření stále trvají, a to nošení roušky ve vnitřních prostorách mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a v místech, kde se nachází 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry. Bližší informace o nošení roušek a o otevřených provozovnách najdete v letácích níže.

         noseni rousek                                                             co se povoluje

 

Česká pošta oznamuje, že od 26.května 2020 proběhne návrat k standardní otevírací době své provozovny v Bašce, a to pondělí až pátek 8:00-11:30 14:00-17:00

V pondělí 18.5.2020 zasedala Rada obce Baška a mimo jiné:

  • rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, a to na Rekonstrukci zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška. Jde o výměnu stávajících plynových kotlů a rozvodů a o stavební úpravy v kotelně.
  • rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč (na základě darovací smlouvy) na rozvoj občanských aktivit v oblasti mládeže od společnosti RenoFarma Beskyd a.s., která sídlí v Palkovicích a je zastoupena Mgr. Petrem Vlasákem.
  • rozhodla vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 1964 (přehrada Baška) panu Petru Bauerovi za účelem stánkového prodeje občerstvení (teplé polévky, jednoduchá jídla) na období červen až říjen 2020, bližší informace na webových stránkách obce Baška, viz úřední deska
  • rozhodla poskytnout investiční dotaci z rozpočtu obce Baška ve výši 18 000 Kč Českému svazu včelařů, jehož základní organizace sídlí v Bašce a je zde zastoupena předsedou Bc. Martinem Carbolem, na financování projektu Zázemí mládežnického včelařského kroužku v Bašce. Dominantní částka půjde z dotačního programu Moravskoslezského kraje nazvaném Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
  • doporučuje Zastupitelstvu obce Baška, aby vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o zřízení Obecní policie Baška.
  • rozhodla obnovit provoz Mateřské školy v Bašce a Kunčičkách u Bašky a Dětské skupiny Školička od 25. května 2020. Reagovala tak na základě uvolňování opatření vlády ČR, která v březnu zavřela veškeré školy a školky vzhledem k šíření virové nákazy COVID-19.

        Usnesení ze zasedání 54. schůze Rady obce Baška bude zveřejněno na webových stránkách.

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.

Policie ČR

Dne 26. dubna 2020 krátce před 16. hodinou v obci Baška došlo na tříramenné křižovatce k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a cyklistou. Řidič vozidla při odbočování nedal přednost v jízdě cyklistovi. K řádnému objasnění nehodového děje, příčiny a zavinění by policistům pomohly další informace. Policisté zjistili, že nehodu má pravděpodobně natočenou na palubní kameře řidič, který ve chvíli kolize místem projížděl.