Aktuality

Zveme Vás k očkování jednorázovou vakcínou firmy Johnson, a to v úterý 21. 9. 2021. Očkujeme bez objednání, bez registrace. Kdo přijde v ordinačních hodinách, ideálně v čase 11:00 – 17:00, bude naočkován. Je to poslední příležitost se naočkovat jednorázovou vakcínou

ČEZ informuje občany Bašky, že 20.9. 2021 od 7:30 do 15:30 dojde v Bašce, konkrétně v části Hodoňovice k přerušení dodávky elektrického proudu 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha: 

ČEZ leták

V současné době probíhají na území obce Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky montážní práce spojené s instalací a se zprovozněním jednotného varovného a informačního systému.

Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Společnost ELTOM, s.r.o., zahájí dne 30.8.2021 stavební a výkopové práce v souvislosti se stavbou „Hodoňovice – Obchod NNv, NNK“.

Vážení občané, oprava poruchy na vodovodní přípojce v části Hodoňovice č.p.69 bude pokračovat také v úterý 14.9.2021. Dodávka vody bude přerušena pouze od 11:00 do 12:00. SmVak

Zveme Vás srdečně na setkání s občany, která proběhnou:

Pro občany Hodoňovic v pondělí 11. října 2021 od 17:00 v Hostinci U Čendy v Hodoňovicích.

Pro občany Kunčiček u Bašky ve středu 13. října 2021 od 17:00 v domě pro seniory č.p. 28 Kunčičky u Bašky.

Pro občany Bašky ve středu 20. října 2021 od 17:00 v Kulturním domě Baška.

Na setkání Vás srdečně zvou starostka a místostarosta obce Baška.

Vážení spoluobčané, cestující,

od 15.9.2021 do odvolání dojde k úpravě jízdních řádů linek MHD 303, 317 a 319.

Vážení cestující, Správa železnic, s. o. informuje, že od 14.9.2021, 4:30 do 24.9.2021, 22:00 hod. proběhne v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice na trati Valašské Meziříčí-Ostrava hl. nádraží výluka. Po dobu výluky budou všechny nahrazeny autobusovou dopravou. Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5 až 10 minut. Bližší informace viz Výluka

Služba Senior TAXI  v Bašce, jež slouží k lepší dopravní dostupnosti k lékaři, nebo na úřady, bude od 1.10. 2021 pro bašťanské seniory 70+ a občany 40+ s průkazem TP, ZTP, ZTP/P znovu v provozu. Tato služba provozovaná Tomášem Pavlinským bude spuštěna pro klienty za stejných podmínek, které byly stanoveny v roce 2019. Objednávat se budete moci na tel. čísle 777 300 511

Nádherné počasí, plný autobus lidí, spousta navštívených zajímavých míst, tři dny na cestách a mnoho schodů a kilometrů v nohách.  Takhle by se dal shrnout tradiční zájezd obce Baška po krásách naší vlasti, který proběhl  3. - 5. 9. 2021.

V pátek jsme vyrazili hodně brzy, protože náš cíl byl hodně daleko a na pořadu dne bylo několik zastávek. První byla na zámku Světlá nad Sázavou, kde jsme navštívili hodně zajímavou expozici Historické evropské sklo. Sbírka více než 1000 předmětů historického skla, práce nejen českých, ale také evropských sklářů, byla unikátní.