Aktuality

Z důvodu opravy kanalizační přípojky v Kunčičkách u Bašky bude tuto sobotu 28. 3. 2020 od 7.00 do neděle 29. 3. 2020 19.00 hodin neprůjezdná komunikace od Hasičské zbrojnice po pobočku u Stonavských. Do ulice bude možné vjet a pak následně vyjet pouze jednou stranou. Ke všem domům je zajištěn příjezd. V této souvislosti bude Městská hromadná doprava odkloněna na objízdnou trasu.

Prodejna COOP v Bašce byla nucena z provozních důvodu přechodně upravit prodejní dobu na pondělí - pátek od 7:00 - 15.30, mimo středu kdy bude prodejna pouze od 7:00 - 12:00) a v sobotu od 7:00 - 11:00.

K 31. březnu je splatný poplatek za psy. Z důvodu mimořádné situace nelze poplatek zaplatit na pokladně Obecního úřadu, pouze složenkou na poště, nebo bankovním převodem z domu. Kdo tuto možnost nemá, může zaplatit poplatky později. Obec Baška z důvodu mimořádných opatření NEBUDE POZDNÍ PLATBY NIJAK SANKCIONOVAT.  

Obecní úřad Baška má k dispozici další omezené množství bavlněných roušek. Zájemcům o roušky, kteří zavolají na tel.  733 327 696 nebo 731 115 982 budou osobně doručeny. Prioritně pro seniory a občany, kteří roušku nemají.

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Občané zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do několika kapitol.