Aktuality

Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro SmVaK Ostrava, v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací mění stejně jako na jaře způsob zjišťování spotřeby vody.

Rozhodnutím Vlády ČR je KNIHOVNA BAŠKA od 22. 10. 2020 do odvolání U Z A V Ř E N A!

Bližší informace z usnesení vlády ČR

 

a) Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a to z důvodů následujících opatření. U autoškol tedy neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky.

Charita F-M nabízí v těchto složitých dnech služby: nákup potravin, léků, drogerie, krmiva, venčení psů, poradenskou linku, šití látkových roušek pro seniory!   S námi nejste sami ani teď

S účinností od čtvrtka 22. října 2020 od 6 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin zakazuje až na výjimky volný pohyb osob na území celé České republiky, nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a zakazuje až na výjimky maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č.29/2020 viz dokument

Ve středu 21. října 2020 začnou platit další protiepidemická opatření, o kterých rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Oznámení o zahájení řízení o úplné uzavírce místní komunikace na pozemku p.č. 1289 k.ú. Kunčičky u Bašky od 26.10. 2020 do 30.10. 2020.

Oznámení

Mapa

Foto

Informujeme občany, že od 26.10. 2020 do 30.10. 2020 proběhne úplná uzavírka místní komunikace na pozemku p.č. 1289 k.ú. Kunčičky u Bašky (před senior klubem).

Dne 16.10.2020 se na Dřevěném kopci našel svazek klíčů na modré stužce. Jsou k vyzvednutí na podatelně OÚ Baška.