MHD najede od března na výlukové jízdní řády, rampy na estakádě k hale Polárka budou zavřeny. Tyto změny se dotknou i autobusových spojů zajíždějících do naší obce.

Z důvodu zvýšené poptávky oznamuje Česká pošta v Bašce trvalou změnu provozních hodin pro veřejnost od 1.února 2021.

Opětovně vyzýváme občany naší obce, aby ve svém zájmu parkovali svá auta na komunikacích tak, aby mohla bez omezení proběhnout zimní údržba. Z takovýchto úseků (viz foto) nebude moci být odklizen sníh.

Obec Baška dokončila rekonstrukci 4 dílčích úseků chodníků v celkové délce cca 602 metrů. Celý projekt nese název „Rekonstrukce chodníků v obci Baška – trasa A1, B, C, D“  a je označen číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081.

 Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba si připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?

Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů, vydalo Metodické stanovisko, které se týká řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičských průkazů), jimž v době vyhlášeného nouzového stavu uplynula doba platnosti, a to v tom smyslu, že se po dobu trvání nouzového stavu na tyto doklady hledí stále jako na platné, bez jakéhokoliv postihu.

Informace o registraci k očkování proti Covidu-19 pro občany starší 80 let:

   1. Obecní úřad v Bašce nabízí občanům nad 80 let, jež nemají kartu u MUDr. Věry Žídkové, možnost spolupráce při on-line registraci ve věci očkování proti Covidu-19, která vyžaduje znalost práce s počítačem. Je nutné pouze vlastnit mobilní telefon. Ti, kdo nemají možnost se obrátit na svou rodinu a příbuzné, se mohou obrátit na Hynka Nekužu, který sídlí v Knihovně Baška a který vám s on-line registrací pomůže.

Mgr. Hynek Nekuža

telefon: 553 034 332

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Charita Frýdek-Místek nabízí pomoc s registrací do systému očkování proti nemoci Covid-19. V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo 737 813 578 a terénní pracovnice charity se s vámi domluví na podrobnostech.  

Vzhledem k blížící se době očkování proti onemocnění Covid-19 a nutnosti zajištění tohoto očkování občanům prostřednictvím mj. praktických lékařů, bych vás chtěla informovat o změně organizace ordinačních hodin naší ambulance v nadcházejících měsících.

  Vzhledem k dnešnímu rozhodnutí vlády o prodloužení 5. stupně PES do 22. 1. 2021 již víme, že koledování Tříkrálová sbírky 2021 neproběhne. Malí a velcí koledníci nebudou moci s Tříkrálovým požehnání vyjít do ulic a k našim domovům, tak jsme na to byli v minulých letech zvyklí. Letos budou lidé tříkrálové koledníky vyhlížet bohužel marně.