Obecní vyhlášky

Adresáře Obecně závazné vyhlášky

Dokumenty

pdf (3/2018) OZV o nočním klidu, kterou se ruší OZV č. 1/2017 o nočním klidu Populární

provedl 354 stažení

Stažení (pdf, 115 KB)

OZV_3_2018_priloha.pdf

pdf (1/2018) OZV, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 1/2007 Populární

provedl 261 stažení

Stažení (pdf, 187 KB)

OZV_1_2018_zrusujici.pdf

pdf (2/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 348 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-2-2016-obvody-MS-Baska.pdf

pdf (1/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 354 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-1-2016-obvody-ZS-Baska.pdf

pdf (1/2015) OZV o místních poplatcích Populární

provedl 670 stažení

Stažení (pdf, 456 KB)

ozv-2015-01-mistni-poplatky.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích, platná od 1.1.2016. Nahrazuje vyhlášku č. 1/2012 a č. 1/2013.

pdf (2/2015) OZV o místním poplatku za shromažďování a odstraňování komunálních odpadů Populární

provedl 498 stažení

Stažení (pdf, 319 KB)

ozv-2015-02-odpad.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platná od 1. 1. 2016, která nahrazuje OZV č. 1/2012 a OZV č. 1/2013.

pdf (3/2015) OZV o zákazu provozování loterií a jiných podobných her Populární

provedl 334 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

ozv-2015-03-zakaz-loterie.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her, platná od 1. 1. 2016.

pdf (1/2014) OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Populární

provedl 388 stažení

Stažení (pdf, 35 KB)

ozv-1-2014-zakaz-konzumace-alkoholu.pdf

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti v obci a mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání vymezených veřejných prostranstvích na území obce Baška.

pdf (4/2011) OZV Požární řád obce Baška Populární

provedl 439 stažení

Stažení (pdf, 8.38 MB)

ozv-c42011-pozrad.pdf

pdf (3/2011) OZV koeficient u daně z nemovitostí Populární

provedl 412 stažení

Stažení (pdf, 25 KB)

ozv-3_2011-koeficienty-dane-z-nem.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

pdf (4/2009) OZV o regulaci hlučných činností  Populární

provedl 509 stažení

pdf (5/2009) OZV k regulaci užívání zábavní pyrotechniky Populární

provedl 369 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 5/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.

pdf (1/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 2/2006 Požární řád obce Baška Populární

provedl 352 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006 požární řád obce Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (2/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 3/2006 Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 327 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006 řád ohlašovny požárů obce Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (3/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích Populární

provedl 318 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (3/2006) OZV Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 349 stažení

pdf (4/2006) OZV k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Populární

provedl 316 stažení

pdf (1/2000) OZV o vytvoření a použití účel. prostředků „Fondu rozvoje bydlení“

provedl 49 stažení

pdf (1/1995) OZV o znaku a praporu obce Baška Populární

provedl 372 stažení

Kategorie

Adresáře Archiv OZV

Archiv obecně závazných vyhlášek