Obecní vyhlášky

Adresáře Obecně závazné vyhlášky

Dokumenty

pdf (6/2019) OZV o místním poplatku ze vstupného Populární

provedl 105 stažení

Stažení (pdf, 302 KB)

6_2019 vstupne.pdf

pdf (5/2019) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Populární

provedl 112 stažení

Stažení (pdf, 163 KB)

2019-OZV-5_2019 verejne_prostrantsvi.pdf

pdf (4/2019) OZV o místním poplatku z pobytu Populární

provedl 112 stažení

Stažení (pdf, 164 KB)

2019-OZV-4_2019 pobyt.pdf

pdf (3/2019) OZV o místním poplatku ze psů Populární

provedl 130 stažení

Stažení (pdf, 166 KB)

2019-OZV-3_2019 psi.pdf

pdf Příloha č.1 k OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Populární

provedl 166 stažení

Stažení (pdf, 200 KB)

Priloha_c_1_OZV_c_2.pdf

pdf (2/2019) OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Populární

provedl 146 stažení

Stažení (pdf, 201 KB)

OZV_c_2_2019_pravidla_pro_pohyb_psu.pdf

pdf (3/2018) OZV o nočním klidu, kterou se ruší OZV č. 1/2017 o nočním klidu Populární

provedl 534 stažení

Stažení (pdf, 115 KB)

OZV_3_2018_priloha.pdf

pdf (1/2018) OZV, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 1/2007 Populární

provedl 390 stažení

Stažení (pdf, 187 KB)

OZV_1_2018_zrusujici.pdf

pdf (2/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 449 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-2-2016-obvody-MS-Baska.pdf

pdf (1/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 455 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-1-2016-obvody-ZS-Baska.pdf

pdf (3/2015) OZV o zákazu provozování loterií a jiných podobných her Populární

provedl 429 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

ozv-2015-03-zakaz-loterie.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her, platná od 1. 1. 2016.

pdf (1/2014) OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Populární

provedl 549 stažení

Stažení (pdf, 35 KB)

ozv-1-2014-zakaz-konzumace-alkoholu.pdf

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti v obci a mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání vymezených veřejných prostranstvích na území obce Baška.

pdf (4/2011) OZV Požární řád obce Baška Populární

provedl 578 stažení

Stažení (pdf, 8.38 MB)

ozv-c42011-pozrad.pdf

pdf (3/2011) OZV koeficient u daně z nemovitostí Populární

provedl 542 stažení

Stažení (pdf, 25 KB)

ozv-3_2011-koeficienty-dane-z-nem.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

pdf (4/2009) OZV o regulaci hlučných činností  Populární

provedl 733 stažení

pdf (5/2009) OZV k regulaci užívání zábavní pyrotechniky Populární

provedl 483 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 5/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.

pdf (1/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 2/2006 Požární řád obce Baška Populární

provedl 464 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006 požární řád obce Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (2/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 3/2006 Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 435 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006 řád ohlašovny požárů obce Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (3/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích Populární

provedl 418 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (3/2006) OZV Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 457 stažení

pdf (4/2006) OZV k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Populární

provedl 397 stažení

pdf (1/2000) OZV o vytvoření a použití účel. prostředků „Fondu rozvoje bydlení“

provedl 49 stažení

Kategorie

Adresáře Archiv OZV

Archiv obecně závazných vyhlášek