Obecní vyhlášky

Adresáře Obecně závazné vyhlášky

Dokumenty

pdf (1/2021) OZV o místním poplatku z pobytu Populární

provedl 110 stažení

Stažení (pdf, 290 KB)

OZV_1_2021_o_mistnim_poplatku_z_pobytu.pdf

pdf (7/2020) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Populární

provedl 179 stažení

Stažení (pdf, 221 KB)

OZV_7_2020 komunální odpady.pdf

pdf (6/2020) OZV o místním poplatku ze vstupného Populární

provedl 135 stažení

Stažení (pdf, 208 KB)

OZV_6_2020_vstupne.pdf

pdf (5/2020) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Populární

provedl 107 stažení

Stažení (pdf, 215 KB)

OZV_5_2020_verejne_prostranstvi.pdf

pdf (3/2020) OZV o místním poplatku ze psů Populární

provedl 177 stažení

Stažení (pdf, 207 KB)

OZV_3_2020_psi.pdf

pdf (2/2020) OZV o nočním klidu Populární

provedl 218 stažení

pdf (1/2020) OZV o zřízení obecní policie Baška Populární

provedl 284 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV_c_1_2020_o_zrizeni_obecni_policie_baska.pdf

pdf Příloha č.1 k OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Populární

provedl 337 stažení

Stažení (pdf, 200 KB)

Priloha_c_1_OZV_c_2.pdf

pdf (2/2019) OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Populární

provedl 337 stažení

Stažení (pdf, 201 KB)

OZV_c_2_2019_pravidla_pro_pohyb_psu.pdf

pdf (1/2018) OZV, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 1/2007 Populární

provedl 509 stažení

Stažení (pdf, 187 KB)

OZV_1_2018_zrusujici.pdf

pdf (2/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 607 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-2-2016-obvody-MS-Baska.pdf

pdf (1/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených obcí Baška Populární

provedl 602 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

OZV-1-2016-obvody-ZS-Baska.pdf

pdf (3/2015) OZV o zákazu provozování loterií a jiných podobných her Populární

provedl 523 stažení

Stažení (pdf, 189 KB)

ozv-2015-03-zakaz-loterie.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her, platná od 1. 1. 2016.

pdf (1/2014) OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Populární

provedl 775 stažení

Stažení (pdf, 35 KB)

ozv-1-2014-zakaz-konzumace-alkoholu.pdf

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti v obci a mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání vymezených veřejných prostranstvích na území obce Baška.

pdf (4/2011) OZV Požární řád obce Baška Populární

provedl 764 stažení

Stažení (pdf, 8.38 MB)

ozv-c42011-pozrad.pdf

pdf (3/2011) OZV koeficient u daně z nemovitostí Populární

provedl 656 stažení

Stažení (pdf, 25 KB)

ozv-3_2011-koeficienty-dane-z-nem.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

pdf (4/2009) OZV o regulaci hlučných činností  Populární

provedl 960 stažení

pdf (5/2009) OZV k regulaci užívání zábavní pyrotechniky Populární

provedl 541 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 5/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.

pdf (2/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 3/2006 Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 529 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006 řád ohlašovny požárů obce Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (3/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích Populární

provedl 525 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Baška ze dne 26.6.2006.

pdf (3/2006) OZV Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 563 stažení

pdf (4/2006) OZV k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Populární

provedl 459 stažení

pdf (1/2000) OZV o vytvoření a použití účel. prostředků „Fondu rozvoje bydlení“

provedl 49 stažení

Kategorie

Adresáře Archiv OZV

Archiv obecně závazných vyhlášek