Letošního IX. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství", jež vyhlašuje každoročně časopis Kamarádi, se zúčastnila také žákyně 6.A třídy v Bašce Sofia Hindmarch, která se v kategorii „Jednotlivci od 9 do 12 let“ umístila na krásném 2. místě.

Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla.

Letošního ročníku se zúčastnilo cca 754 dětí a 96 pedagogů ze 40 škol a dalších organizací z celé České republiky ale i ze zahraničí. Sofii moc gratulujeme a přejeme další úspěchy! Pro zájemce zde publikujme její práci How the Sun was Made.

Jana Pokludová