Firma Vodotech, spol s.r.o. doporučuje po zimě své služby v oblasti rozboru kvality vody ve studních. Při posuzování kvality vody a její ne/vhodnosti pro konzumaci se totiž vyplatí spolehnout se na odborné laboratorní rozbory. Firma Vodotech, spol s.r.o. nabízí také další služby v oblasti prodeje vodoměrů, jejich montáží, odečtů aj. Více informací najdete zde:  Služby firmy Vodotech 

S ohledem na pokračující omezení pohybu osob a s tím související pokles poptávky po veřejné dopravě dochází od soboty 13. 3. do odvolání k zastavení provozu vybraných víkendových a nočních spojů na linkách příměstské autobusové dopravy.

Finanční úřad vyzývá občany, aby použitím sběrného boxu k podání daňových přiznání bez osobního kontaktu s úředníkem a bez front, chránili své zdraví.

V rámci Mobilního Rozhlasu nyní máte k dispozici unikátní Covid report, který Vám poskytne přehledné a transparentní informace o výskytu COVID-19 v Bašce - https://baska.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Areál Včelařské naučné stezky byl v uplynulých dnech stále častěji navštěvován problémovými občany, kteří prostory znečišťovali odpadky, pořádali si tady setkání bez vědomí správce Včelařské naučné stezky, navíc v době, kdy jsou veškeré podobné aktivity zakázány. Proto se správce rozhodl vyvěsit a upozornit na nový Návštěvní řád.

Vláda vyhlásila v pátek 26. února nouzový stav. Platit bude 30 dnů, tedy do 28. března. V pondělí 1. března vstupují v platnost nová přísnější krizová opatření, která mají za cíl omezit šíření epidemie Covid-19.

MHD najede od března na výlukové jízdní řády, rampy na estakádě k hale Polárka budou zavřeny. Tyto změny se dotknou i autobusových spojů zajíždějících do naší obce.

Z důvodu zvýšené poptávky oznamuje Česká pošta v Bašce trvalou změnu provozních hodin pro veřejnost od 1.února 2021.

Opětovně vyzýváme občany naší obce, aby ve svém zájmu parkovali svá auta na komunikacích tak, aby mohla bez omezení proběhnout zimní údržba. Z takovýchto úseků (viz foto) nebude moci být odklizen sníh.

Obec Baška dokončila rekonstrukci 4 dílčích úseků chodníků v celkové délce cca 602 metrů. Celý projekt nese název „Rekonstrukce chodníků v obci Baška – trasa A1, B, C, D“  a je označen číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081.