V termínu od 13. srpna do 27. srpna 2021 proběhne plánovaná technologická odstávka fermentoru, protože je nutná revize a servis horizontálních míchadel a současně dojde k vyčištění fermentoru od pevných usazenin po deseti letech provozu.

Nejdříve dojde k odčerpání obsahu fermentoru do koncových skladů. Následně bude otevřen revizní otvor a specializovaná firma provede vyčištění fermentoru. Zbytkový materiál bude aplikován na pozemky firmy a zapraven do půdy.

Po vyčištění se provede servis a oprava vnitřní technologie. Po dokončení se původní obsah uskladněný v koncových skladech přečerpá zpět do fermentoru a postupně dojde k obnovení fermentačního procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o organický materiál, může dojít k dočasným pachovým stopám.

Renofarma Beskyd, a.s.