V rámci pravidelného informování veřejnosti o činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR Vám přinášíme krátkou statistiku a mapku probíhajících oprav cest v Moravskoslezském kraji a oprav, které se letos ještě chystají.

K prvnímu srpnu letošního roku probíhalo v Moravskoslezském kraji celkem 16 oprav silnic anebo mostů, dalších 22 projektů se úspěšně připravuje. Stavebně nejvytíženější komunikací je silnice I/56 vedoucí od Opavy přes Ostravu do Beskyd.

Detaily všech akcí ŘSD ČR jsou vždy veřejně dostupné na webu https://www.rsd.cz/wps/portal/ v sekci „Mapová aplikace“. Další aktuality jsou uváděny na krajských twitterových účtech ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_MSlezsky.

Mapka

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mgr. Miroslav Mazal