Ministerstvo zdravotnictví omezuje spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě tak, že je na jednom místě ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob, nebo při dodržení určitých podmínek nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

Těmito podmínkami jsou negativní test všech účastníků, doklad o očkování nebo prodělané onemocnění v posledních 180 dnech a dále používání ochranných prostředků dýchacích cest. 

Provoz knihoven je omezen tak, že v provozovně nesmí být více než 1 zákazník na 15 m², zajištěna by měla být informovanost veřejnosti i dezinfekce. Ve vnitřních prostorech muzea může být přítomna rovněž jedna osoba na 15 m² plochy a zakázány jsou skupinové prohlídky.

Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení pak mají zvláštní úpravu tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 500 osob ve vnitřních prostorech a 1000 ve vnějších prostorech. Tyto osoby rovněž musejí splnit výše uvedené podmínky (testy/očkování/prodělání onemocnění), rozestupy, respirátory či zákaz konzumace jídla a nápojů v hledišti. 

Více na: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skolstvi