Kulturní akce pořádané obcí Baška nebo spolky působící na území obce Baška naleznete v kalendáří kulturních akcí.

Fotbalový areál v Janovicích se stal v sobotu 10. září 2016 dějištěm I. ročníku soutěže obecních týmů v netradičních disciplínách. Myšlenka na uspořádání takovéto akce, která by se stala tradiční, vznikla při jednání zástupců 13 obcí Mikroregionu Beskydy s cílem vzájemného poznávání a vytváření přátelských vazeb mezi občany těchto obcí. Vlastního klání se nakonec účastnilo 7 obcí a mezi nimi také Baška se svými týmy.

Stalo se téměř tradicí, že se jednou ročně pokusíme vrátit v čase a Baška se na chvíli stane místem, kde se pokazil chronograf... Díky tomu je možno v jeden okamžik uskutečnit splynutí různých časových období, a to na jednom místě. Tentokrát se to přihodilo v pátek 1.4.2015, tradičně v kulturním domě Bašky.