Ředitelství silnic a dálnic informuje, že dne 1.8.2021 zahájí částečnou uzavírku silnice I/56 z důvodu opravy povrchu vozovky v úseku km 56,00 – 57,70. Práce budou realizovány po etapách. Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s. Níže uvádíme bližší specifikaci dopravních omezení, která jsou s jednotlivými etapami spojená.

1.9.2021 – 14.9.2021

Etapa 1.2 – uzavírka pravého jízdního pásu v km 56,000 – 57,700 (směr Frýdlant nad Ostravicí).

Doprava ve směru Frýdek-Místek bude převedena do levého jízdního pruhu levého jízdního pásu. Doprava ve směru Frýdlant nad Ostravicí bude vedena v pravém jízdním pruhu levého jízdního pásu.

Ve směru Frýdek-Místek nebude možné odbočit vpravo ze silnice I/56 na MÚK Baška (nadjezd) a ÚK Kunčičky u Bašky (u Stonavských) mimo BUS. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/56 na MÚK Frýdlant nad Ostravicí, dále po silnici III/48416 zpět na silnici I/56 směr Baška.

Ze silnice II/477 (nadjezd) bude uzavřen nájezd na silnici I/56 směr Frýdlant nad Ostravicí mimo BUS. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/56 do Frýdku-Místku na okružní křižovatku silnice I/56 ul. Frýdlantská s MK ul. Frýdlantská a zpět po silnici I/56 směr Frýdlant nad Ostravicí.

15. 9. 2021 - 1. 10. 2021

Etapa 1.3 – uzavírka pravého jízdního pásu v km 56,000 – 61,330 (směr Frýdlant nad Ostravicí).

Doprava ve směru Frýdek-Místek bude převedena do levého jízdního pruhu levého jízdního pásu. Doprava ve směru Frýdlant nad Ostravicí bude vedena v pravém jízdním pruhu levého jízdního pásu.

Ve směru Frýdlant nad Ostravicí nebude možné odbočit ze silnice I/56 na MÚK Baška mimo BUS. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/56 na MÚK Frýdlant nad Ostravicí, dále po silnici III/48416 zpět na silnici I/56 směr Baška. Ze silnice II/477 bude uzavřen nájezd na silnici I/56 směr Frýdlant nad Ostravicí mimo BUS a současně bude uzavřena křižovatka silnice I/56 se silnicí III/48412 v Hodoňovicích mimo BUS. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/56 do Frýdku-Místku na okružní křižovatku silnice I/56 ul. Frýdlantská s MK ul. Frýdlantská (u Lidlu) a zpět na silnici I/56 směr Frýdlant nad Ostravicí.

 

Důležité oznámení!

Autobusová zastávka „Baška-Hodoňovice, Kamenec“ bude dočasně zrušena“. Trasa Autobusových linek jedoucích ze zastávky „Baška-Hodoňovice, Kamenec“ a na zastávku „Baška-Hodoňovice, Kamenec“ bude ukončena zastávkou „Baška-Hodoňovice, transformátor.“

Kompletní informace i se situačními výkresy jsou dostupné i na Obecním úřadě v kanceláři č. 11 u paní Bernátkové, tel.: 558 445 218.

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

pdfMapa-4.pdf2.51 MB