V základní škole v Bašce proběhlo 1. září 2021 vítání nových žáků, kteří se tímto stali prvňáčky. Škola pro ně otevřela dvě třídy. Slavnostní akce probíhala zpočátku v jídelně školy za účasti rodičů, učitelů a zástupců vedení obce. Vše zahájila ředitelka školy paní Renáta Válková, která zazvonila na kouzelný zvoneček, a rozlilo se ticho. Žákům s úsměvem vysvětlila, jak to v takové škole vlastně chodí a co prvňáčky v začátku čeká.

Poté paní starostka Irena Babicová a pan místostarosta Jan Richter popřáli všem novým školákům úspěšný vstup do školní etapy jejich života a hodně štěstí, které budou určitě potřebovat. Program vítání zahrnoval také předání školních materiálů a talismanů ze strany školy a dárků ze strany obce, což s napětím sledovali také rodiče. Poté byli noví školáci zavedeni do tříd, kde slavnostně a odhodlaně složili slib prvňáčka. Začala jim nová životní etapa a my jim také přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby se školní rok 2021/2022 po všech stránkách vydařil!

Vitani 1 Vitani 2 Vitani 3