2014-zastupitelstvo1. ustavující Zastupitelstvo obce Baška proběhlo ve čtvrtek 30. října 2014 od 17 h v místním kulturním domě. Padesátka bašťanů, kunčičanů i hodoňovjanů se přišlo podívat, na volbu nového starosty, místostarosty, Rady obce, finančního a kontrolního výboru. Dostavilo se všech patnáct zastupitelů obce, kteří vzešli z výsledků voleb.

viamedicaViamedica, spol.s r.o. – nestátní zdravotnické zařízení - oznamuje občanům, že dnem 12. 11. 2014 zahajuje provoz chirurgická ambulance ve Starém Městě u Frýdku-Místku. Bude zde poskytována péče v celé šíři ambulantní chirurgie (úrazy, předoperační vyšetření, provedení operací našimi pracovníky v smluvní nemocnici, pooperační péče, onemocnění kloubů, záněty, cévní vyšetření, rektoskopická vyšetření atd.). Do konce roku je plánována ordinační doba v pondělí, středu a pátek od 13.-15. hodin. Postupně bude provoz upravován s tím, že od ledna 2015 bude rozšířena ordinační doba o úterý, a to 9.-15. hod. Je možné také pacienta objednat k vyšetření v pracovní dny mezi 7.-14. hodinou na čísle 777 792 632. Ordinace je umístěna hned vedle obecního úřadu Starého Města, s přístupem u autobusové zastávky MHD.

babovkovaniI letos se hodoňovický Čendaspolek s místním fojtem rozhodli uspořádat pro širokou veřejnost pečení dobrot, tentokrát s jablíčky. Akce se nazývala „Jabkobraní". A ke spolupráci si přizvali i bašské včelaře a zahrádkáře.

stastne-vesele-vanocePoslední listopadová sobota byla velice mrazivá, ale přesto přilákala do Kulturního domu v Bašce spoustu občanů – rodičů s dětmi, prarodičů, i těch, kteří chtěli nasát vánoční atmosféru. Vždyť to byla poslední sobota před Adventem, a proto Obec Baška, bašský Spolek rodičů ZŠ a MŠ i místní spolky připravily Rozsvěcování stromečku s vánočním rejem masek pro děti.

kaceni-drevinOd 1. listopadu 2014 se kácení dřevin na zahradách opět zpřísňuje. Vyhláška č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, která umožňovala kácení dřevin na některých zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, byla novelizovaná. 
LesyCR

Investor Lesy České Republiky bude v průběhu tohoto a příštího týdne realizovat úpravu koryta vodního toku Bystrý v úseku říčního km 0,4 – 1,2. V rámci stavby dojde k odstranění štěrkových sedimentů z koryta vodního toku v říčním km 0,4 – 1,2 a dále k odstranění křovin a náletových dřevin rostoucích pomístně v korytě vodního toku v úseku 0,4 – 1,0 říčního km. Dotčení toku odtěžením sedimentů je ve třech úsecích. Účelem stavby je odstranění povodňových škod, nánosů z průtočného profilu, náletových dřevin a tím zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků a zabránění rozlivu vody na okolní pozemky v době přívalových srážek. Situace na mapě.

holubi

Musím se přiznat, že do těchto dnů jsem ani pořádně netušila, co holubaření obnáší. Že v Hodoňovicích máme holubáře Vladimíra Žedka, který každý den nechává proletět své holuby a chodí je obdivovat i moje dvouletá vnučka, to vím, ale že je Vladimír mistrem ZO Baška v holubářských závodech, to jsem do této chvíle netušila.

bibleO Vánocích budou v kostele sv. Václava v Bašce bohoslužby následovně: 24. 12. v Bašce bohoslužba pro rodiče s dětmi v 15.00 hod a tradiční „půlnoční" ve 22:00 hodin. 25. 12., v den Božího hodu vánočního budou bohoslužby v Bašce v 10:00. Stejný pořad bohoslužeb bude i následující den 26. 12. Na Svátek Svaté Rodiny 28. 12. kdy si manželé obnoví svůj slib v Bašce v 10:00. 31. 12. budeme děkovat za uplynulý rok při mši sv. a adoraci v Bašce v 15:00. 1. 1. na Na Slavnost Matky Boží bude mše sv. v Bašce v 10:00, stejně i na 2. neděli po Narození Páně 2. 1. v Bašce v 10:00.

mikulas-cert-andelHodoňovický Čendasplek s místním fojtem připravili pro děti na neděli 7. prosince 2014 Mikulášskou nadílku s programem. Na patnáctou hodinu přicházely do hostince U Čendy celé rodiny s dětmi, zvědaví na své vnuky či vnučky, jak se uvedou Mikulášovi, byli i prarodiče.

kalendar-2015I letos má obec Baška pro každou domácnost malý vánoční dárek. Již v tyto dny si můžete vyzvednout stolní Kalendář historie obce 2015. Každá domácnost obdrží jeden kalendář ZDARMA. Pro občany Bašky a Kunčiček u Bašky je k vyzvednutí na OÚ Baška, pro občany Hodoňovic v knihovně v Hodoňovicích a na Kamenci v prodejně potravin.