Dopravní informace

Z důvodu opravy kanalizační přípojky v Kunčičkách u Bašky bude tuto sobotu 28. 3. 2020 od 7.00 do neděle 29. 3. 2020 19.00 hodin neprůjezdná komunikace od Hasičské zbrojnice po pobočku u Stonavských. Do ulice bude možné vjet a pak následně vyjet pouze jednou stranou. Ke všem domům je zajištěn příjezd. V této souvislosti bude Městská hromadná doprava odkloněna na objízdnou trasu.

Oprava mostu ve Frýdlantu nad Ostravicí v termínu od 2.3.2020 do 30.11.2020

Vážení spoluobčané,

množí se nám připomínky a stížnosti na autobusovou dopravní obslužnost obce. V případě problému se zpožděním spoje, spoj nepočká na přípoj nebo dokonce nepřijede, je nutné tuto informaci obratem předat dopravci s uvedením čísla spoje, čísla linky a neobslouženou zastávku.

Městská hromadná doprava se od 1.1.2020 stane součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Kromě sjednocení způsobu odbavování a nového číslování linek MHD dochází i k úpravě tarifních a smluvních přepravních podmínek MHD. 

 Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat takzvaná "snížená viditelnost". Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy - mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.