V rámci zklidnění dopravní situace v centru obce je v legislativním procesu změna hlavní komunikace na křižovatce silnic č. II/477 a III/ 48428 (Řeznictví Hájek) a změna přednosti v jízdě na mostě u Restaurace Bašťanka.

K uvedenému kroku bylo přistoupeno na základě vyhodnocení situace v ranních hodinách, kdy hustotu provozu zvyšují rodiče vozící děti do školy a vozidla z průmyslové zóny ve Starém Městě - Na Zbytkách. Na plynulosti dopravy se kriticky podílí i železniční přejezd, který v ranní špičce zvyšuje hustotu provozu v centru obce.

Pro zvýšení průjezdnosti byl podán požadavek na úpravu intervalu přechodu pro chodce umístěného před základní školou, kdy byl požadován zvýšený časový průjezd pro motorová vozidla.

Libor Bělík, velitel Obecní policie

2022 krizovatka detail 2

 

pdf202210-Krizovatka-centrum-situace.pdf769.39 KB