V případě dobrých povětrnostních podmínek proběhne ve dnech 10. 12. a 11. 12. 2022, na křižovatce silnic II/477 a III/48425 v centru obce Baška, instalace nového dopravního značení, spojeného se změnou přednosti v jízdě. Hlavní silnice povede nově ve směru na Staré Město od železničního přejezdu. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v následujících dnech po změně přednosti v jízdě. O plánované změně a důvodech jsme vás informovali v článku Změna hlavní komunikace na křižovatce v centru obce.