Sobota 9. září patřila v Hodoňovicích hasičskému sportu. Letošní jubilejní dvacátý ročník se uskutečnil opět v areálu zahrady Hostince u Čendy a sv. Florián, patron všech hasičů, nám objednal ukázkové počasí.

Po pečlivých přípravách se v sobotním teplém odpoledni sešla nejen soutěžní družstva, ale také početná základna fanoušků hasičského sportu. Účast soutěžících byla v letošním roce bohužel nižší než v minulých letech. V úvodním slově popřál starosta obce Baška Ing. Tomáš Břežek soutěžícím mnoho zdaru a vyslovil přání, ať vyhraje v duchu fair play ten nejlepší a hlavně bez úrazů. Po vyjasnění propozic se soutěž mohla naplno rozběhnout.

V ženské kategorii soutěžila dvě družstva – SDH Hodoňovice a SDH Stanislavice. Za mužskou kategorii se na start postavila družstva z Hodoňovic, Stanislavic a Starého Města.

Výsledná tabulka s pořadím a jednotlivými soutěžními časy:

Družstvo

LP (levý proud)

PP (pravý proud)

Umístění

SDH Hodoňovice - ženy

41,61

41,06

1.

SDH Stanislavice - ženy

54,88

50,42

2.

SDH Hodoňovice - muži

28,36

24,01

2.

SDH Stanislavice - muži

46,06

35,74

3.

SDH Staré Město - muži

28,31

18,08

1.

V souboji žen bylo úspěšnější družstvo SDH Hodoňovice, které se radovalo z 1. místa. Na 2. místě se umístily ženy z SDH Stanislavice. V mužské kategorii zvedlo pohár vítězů družstvo SDH Staré Město, které si odvezlo mimo standardní trofej také putovní pohár starosty obce Baška. Ve velmi těsném závěsu (rozdíl pouhých 0,05 sekundy) skončilo na 2. místě družstvo SDH Hodoňovice a 3. místo patřilo SDH Stanislavice.

Při vyhlášení výsledků byly předány jak poháry, tak drobné upomínkové předměty, které věnoval Obecní úřad Baška. Následovalo společné fotografování a zasloužená radost z úspěchu.

Děkujeme touto cestou Obci Baška za podporu akce a věcné ceny. Pavlu Kowalczykovi a personálu Hostince u Čendy děkujeme za poskytnuté zázemí, kterým pomáhají udržovat tradici hasičského sportu v Hodoňovicích. Návštěvníkům akce patří poděkování za účast, povzbuzování a za vytvoření fajn soutěžní atmosféry. Budeme se těšit v příštím roce opět na viděnou a věříme, že se sejdeme v hojnějším počtu J

Za SDH Hodoňovice
Kamila Zabavíková

Hasici Hodonovice soutez 092023 01Hasici Hodonovice soutez 092023 03