• Jméno a příjmení, funkce: Lukáš Handrejch - starosta sboru
  • Kontakt: 731 414 489
  • E-mail: lukashandrejch@centrum.cz

Sbor byl založen v roce 1921 a oslavil úctyhodných 100 let. V současné době má sbor 68 členů, aktivně v SDH také pracuje kroužek mladých hasičů. Mladí v něm pod vedením zkušených vedoucích pronikají do tajů hasičiny, cvičí, zúčastňují se soutěží, hrají různé hry, podnikají výlety a připravují se na to, aby v budoucnosti byli dobrými pokračovateli hasičské činnosti. Mladých hasičů se v současnosti schází 38.

Velmi dobře při naší SDH pracuje výjezdová jednotka JPO III, která čítá 18 členů. Jednotka s rozšířenou působností pomáhá při likvidaci požárů, záchrana na vodě ale i při různých haváriích, přírodních pohromách či likvidaci bodavého hmyzu nejen na území naší obce, ale je vysílána k zásahům i do obcí v okolí.