V době od 2. 10. 2023 do 7. 11. 2023 bude z důvodu oprav povrchu uzavřena křižovatka v centru obce Baška.

V době od 2. 10. 2023 do 7. 11. 2023 bude z důvodu opravy povrchu celkově uzavřena křižovatka u Obecního úřadu v centru obce Baška (silnice II/477 a III/48425). Po tuto dobu bude doprava řízena přechodným dopravním značením, které znázorňuje přiložené schéma.

Veškerá doprava z okolních obcí bude navedena na objízdné trasy vedoucí mimo naši obec.

Informace pro pěší:

Oprava silnice bude probíhat v úseku od pekárny po zahradnictví. Stavbou bude možno přecházet na vyhrazených místech.

Informace pro naše občany - řidiče osobních vozidel:

Průjezd místní komunikací za Obecním úřadem a kolonií u trati bude kyvadlově řídit světelné signalizační zařízení.

Průjezd od Starého Města směrem na Frýdlant nad Ostravicí povede po stávající jednosměrné komunikaci kolem hasičské zbrojnice a ZŠ Baška a dále kolem kostela.

Pro průjezd od Frýdlantu nad Ostravicí bude objízdná trasa vedena od kapličky, a pak JEDNOSMĚRNĚ kolem potoka Bystrý k hostinci Bašťanka.

Místní komunikace od autobusové zastávky Baška-střed přes železniční trať k mostu bude neprůjezdná pro všechna motorová vozidla.

Autobusová doprava:

Autobusy MHD budou jezdit po dobu opravy silnice dle výlukových jízdních řádů:  

pdfjizdni_rad_303.pdf174.53 KB

pdfjizdni_rad_314.pdf126.53 KB

pdfjizdni_rad_317.pdf100.76 KB

pdfNAD_kyvadlova_k_lince_314.pdf32.77 KB

Popis projektu:

Komunikace a křižovatku v centru obce má na starosti Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), která z prostředků Ministerstva dopravy – Státního fondu dopravní infrastruktury financuje úpravu povrchu křižovatky. SSMSK rovněž vybrala jako zhotovitele této stavební akce společnost PORR a.s.

Obec se opakovaně snažila zajistit opravu křižovatky ve vhodnějším termínu, ale není v naších silách ovlivnit činnost jiných institucí, v tomto případě SSMSK.

Jedná se o studenou recyklaci podkladních vrstev daného úseku s nezbytnou dobou zrání, zřízení ostrůvku před školou (nahrazení provizorních panelů), posunutí obrubníků v části křižovatky v souvislosti s budoucím zřízením autobusových zálivů, pokládka nových asfaltových vrstev a nové vodorovné dopravní značení.

krizovatka situace 202309

pdfRekontrukce_krizovatky_sit.pdf308.67 KB