V období od 27. září do 1. října 2023 se dobrovolní hasiči z naší obce Baška vydali na nezapomenutelnou cestu do stejnojmenné obce Baška na chorvatském ostrově Krk. Tato akce byla dalším krokem v navazování spolupráce mezi oběma obcemi, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 850 kilometrů. Celkem se na cestu vydalo 9 hasičů, kteří byli během svého pobytu v Chorvatsku královsky pohostinně uvítáni.

Hned po příjezdu do Bašky na Krku nás nadchl pestrý program, který na nás čekal. Bylo nám zajištěno skvělé ubytování a jídlo. Během pobytu jsme se seznámili s místními obyvateli, a dokonce navštívili místního starostu (náčelníka) obce – Toni Juranić.

Ve čtvrtek jsme se seznámili s místní historií a kulturou, navštívili jsme památky v Bašce a dozvěděli se o zajímavostech spojených s touto obcí. Zjistili jsme třeba, že zakladatelem turistického ruchu na ostrově byl čech Emil Geistlich a že i česká dáma, doktorka Zdenka Čermáková, zde zanechala své stopy, což se odráží v pojmenování jedné z ulic. Na tyto Čechy jsou obyvatelé pyšní natolik, že zde Emil má svou vlastní sochu i nádherný hrob s výhledem na Bašku.

Čtvrteční odpoledne bylo rezervované pro návštěvu místní profesionální hasičské stanice ve městě Krk. Prohlédli jsme si jejich hasičskou techniku a dozvěděli se více o jejich práci. Překvapil nás nízký počet výjezdů, které mají nízké díky velmi dobré prevenci a hlídkové patroly.

Večer jsme se zase setkali s našimi dobrovolnými hasičskými kolegy v jejich domovské stanici DVD Baška, kde se pochlubili svou technikou a svou „hasičárnou“. Překvapením pro nás nebylo připravované sele na rožni, ale trika, která nesla společné názvy DVD-SDH Baška a Firefighter – Vatrogasci – Hasiči (neboli hasič v angličtině, chorvatštině a češtině) a hlavní motiv ABSOLUTE VOLUNTEER (neboli dobrovolník). Tyto trika jsme si společně všichni oblékli a jako by mezi námi zmizelo těch 800 km a rozdílnost řečí. Strávili jsme příjemný večer.

Pátek byl volným dnem, tak jsme si udělali výlet do národního parku Plitvická jezera. Vodopády a krásná příroda nás ohromily a potěšily. Po návratu jsme si pochutnali na výborném guláši, který pro nás připravili naši chorvatští kolegové.

Sobota byla dnem společného výletu s mladými hasiči z chorvatské Bašky, jejich vedoucími a některými rodinnými příslušníky. Vydali jsme se na výlet lodí na ostrov Grgur. Zde jsme se dozvěděli o historii ostrova, který kdysi sloužil jako ženská věznice. Ačkoliv je tato historie ostrova je velmi ponurá, setkání s jelenem, koupání v krásně modré vodě a výtečné jídlo přispěly k vylepšení nálady.

V neděli ráno jsme se s novými přáteli v Chorvatsku loučili a vyrazili na cestu zpět do naší malé obce Baška v Česku. S sebou jsme si odvezli nejen nové zážitky, ale i krásnou přátelskou spolupráci, která se nyní rozvíjí mezi oběma obcemi. Výlet nám ukázal, že ani vzdálenost nám nemůže zabránit v tom, abychom se navzájem setkávali, poznávali a obohacovali své životy. A to všechno za perfektního počasí, které nám přálo, ačkoliv už jsme se přehoupli do doby podzimu. Skoro prázdné, jindy velmi plné turistické letovisko, teploty a možnost koupání to byla Baška na konci léta.

Ze srdce chceme poděkovat kolegům z chorvatské Bašky, hlavně Tonči Hrabrić za skvělou organizaci a starost o nás. Není snadné skloubit přátelskou návštěvu, s prací v turistickém ruchu v posledních dnech hlavní sezóny. Rovněž nemalé dík firmě TINT – Pavlu Mohylovi za zapůjčení dopravního prostředku pro pohodlný – levnější přesun.

Velmi se těšíme se na další setkání a spolupráci s našimi chorvatskými kolegy. A snad se dočkáme i oficiálním podpisem stvrzené spolupráce těchto dvou stejnojmenných obcí.

David Blahut
člen výpravy

Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)
Hasiči v chorvatské Bašce (2023)