V současné době probíhají na území obce Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky montážní práce spojené s instalací a se zprovozněním jednotného varovného a informačního systému.

Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

V praxi to znamená, že budou instalovány nové bezdrátové hlásiče na sloupy stávajícího vedení veřejného osvětlení a na venkovního vedení NN společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Celkem se jedná o 337 ks reproduktorů rozmístěných tak, aby bylo signálem pokryto co největší obydlené území obce. Před dokončením a předáním díla budou probíhat zkoušky funkčnosti jednotlivých hlásičů.

Nově realizovaný místní informační systém umožní poskytování včasných informací o charakteru a intenzitě ohrožení a o provedení nezbytných opatření k ochraně obyvatelstva.