Společnost ELTOM, s.r.o., zahájí dne 30.8.2021 stavební a výkopové práce v souvislosti se stavbou „Hodoňovice – Obchod NNv, NNK“.

Předmětem stavby je posílení technické infrastruktury – kabelizace – distribuční elektrizační soustavy, spočívající v demontáži stávajícího nadzemního elektrického vedení NN včetně podpěrných sloupů a v provedení podzemního elektrického vedení nízkého napětí včetně přípojkových a rozpojovacích skříní. Rozsah stavebních prací je zřejmý z následující situace a také upozornění, které bude v dotčené lokalitě dáno ve známost.

 

pdfSituace.pdf312.9 KB