V pondělí 17. 10. 2022 byl na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Baška, které proběhlo v místním kulturním domě, zvolen nový starosta obce Baška - Ing. Tomáš Břežek - vystřídal Irenu Babicovou, která pracovala úctyhodných 12 let ve funkci starostky. Ta mu tak symbolicky předala "starostování" putovním žezlem se jmény všech starostů od porevolučního roku 1990. Místostarostou obce byl zvolen Ing. Jan Richter, který tak pokračuje ve funkci.

Pětičlennou radu doplní Pavel Kowalczyk, Aleš Ludvík a Martin Ogořalek.

Na ustavujícím zasedání bylo zvoleno i nové složení finančního a kontrolního výboru:

Finanční výbor
Předseda: Bc. Martin Carbol
Členové: Mgr. Pavel Eliáš, Ing. Lukáš König, Bc. Pavla Valchařová, Ing. Jakub Uherek

Kontrolní výbor
Předseda: Irena Babicová
Členové: Ing. David Adámek, David Blahut, RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., Michal Válek

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva (2022)
Ustavující zasedání Zastupitelstva (2022)
Ustavující zasedání Zastupitelstva (2022)
Ustavující zasedání Zastupitelstva (2022)
Ustavující zasedání Zastupitelstva (2022)
Ustavující zasedání Zastupitelstva (2022)