Povodňová komise se schází při vyhlášení I. stupně povodňové aktivity kteréhokoliv vodního toku v obci Baška. Skládá se ze členů Rady obce Baška, dvou velitelů hasičských jednotek a pověřeného strážníka obecní policie.

Složení komise:
Předseda: Tomáš Břežek
Členové: Jan Richter,  Libor Pavelek, Lukáš Handrejch, Pavel Kowalczyk, Aleš Ludvík, Martin Ogořálek, Libor Bělík

Zápis z jednání ze dne 22.6.2020

Přítomni:

Irena Babicová, Jan Richter, David Blahut, Radomír Kolek, Roland Tomáš, Jiří Volný, Josef Žák, Lukáš Handrejch, Libor Pavelek

Byla provedena rekapitulace zásahů nad mapovým podkladem.

Z jednání vyplynulo následující:

  • Kontrola stavidel (U Urbiše, U Špoka) Z: OS
  • Vyčištění koryta nad Šolínovým mlýnem Z: OS
  • Prohloubit příkopu nad Salesiány, Z: OS
  • Vyčistit příkopu od Čendy směr Fagella
  • Zajistit prohlídku toku od obč. Ludvíka směr Kunčičky u Bašky, Z: OOS
  • Prověřit dešťovku kamerou, Z: OFRO
  • Dočistit česla u obč. Krpce (Kunčičky u B.), Z: OS
  • Prohloubit příkopy na Hlínách , Z:OS
  • Oprava propustku u Peterka z Bašky, Z: OS

Obě hasičské jednotky byly vyzvány k podání písemné zprávy o zásazích a hlídkové službě.

Zapsala:  Irena Babicová

Doplněno:

Ve večerních hodinách byla provedena zpětná instalace stavidla za Stolařstvím Svoboda (p.Handrejch) a zvednut náhon na 100 l.

V době odstávky náhonu od 17.8. (14 dnů) bude stavidlo za Stolařstvím Svoboda opraveno včetně úpravy břehu, Z:OS

Na základě podnětu velitele hasičské jednotky z Bašky obec objedná protipovodňové pytle (dvoukomorové) a násypku www.reoamos.cz.