S blížícím se koncem roku, bych Vás rád seznámil se všemi aktivitami rybářského kroužku Baška, které proběhly nebo ještě proběhnou v roce 2019, a nastínil aktivity v následujícím roce. Na úvod bych rád uvedl, že po opětovném obnovení práce místní skupiny rybářů v Bašce v oblasti péče o děti a mládež jsme v roce 2018 začali vychovávat dva nové členy, Jakuba a Filipa. Po velmi zdařilém Dni otevřených dveří, který se konal 6.4. 2019, přibyl do naší skupiny další kamarád z Hodoňovic – Honza. Toto trio se úspěšně účastnilo všech tří dětských rybářských závodů, které každoročně pořádá Místní organizace Frýdek-Místek.

 Přestože naši rybáři nebyli vždy na stupních vítězů, pro svou další kariéru načerpali užitečné zkušenosti, které zúročí již v následující sezóně. V rámci hlavních letních prázdnin jsme společně s kluky a děvčaty z rybářských kroužků Frýdek a Místek uspořádali dvě výjezdní akce. První z nich byl již dříve komentovaný třídenní rybářský kurz na soukromém revíru Nebesák u Havířova, kde jsme naše nářadí prověřili v rybolovu kaprů a jeseterů. Protože náš kolektiv je velmi soutěživý, i zde jsme vyhlásili soutěž o největší rybu. Evidentně stálo při tomto výletu štěstí na naší straně, protože kluci Filip a Jakub zdolali každý jednoho jesetera v délce přesahující jeden metr. Na pomyslných stupních vítězů těmito úlovky obsadili první a druhé místo. Druhou letní akcí byl čtyřdenní pobyt na líhni Baška. Cílovou rybou byl především kapr a tzv. bílá ryba – plotice a cejn. I když úlovky zdaleka nedosahovaly metrových rozměrů, přesto se podařilo zdolat několik kaprů o hmotnosti 3kg. Na ty větší si budeme muset počkat do příští sezóny. Od září jsme opětovně zahájili školení mladých a nově příchozích rybářů. Ti starší a zkušenější zkouší štěstí na přehradě, zatímco ti mladší naslouchají výkladu vedoucího, který je postupně seznamuje jak s rybí říší, tak i s florou a nešupinatou faunou, se kterou se mohou u vody a v její blízkosti potkat. K velké radosti všech projevilo zájem o rybaření celkem 11 nových uchazečů a naše řady se tímto významně rozrostly na konečný počet 14. Pokud všem touha po rybolovu vydrží, bude v následující sezóně mít rybářský kroužek Baška nejvíce členů z celé Místní organizace. Abychom nezapomněli, kromě již zmíněných aktivit je třeba připočítat i účast mladých rybářů na dvou výlovech na líhni v Bašce v měsících dubnu a říjnu. Dále bylo uspořádáno dvakrát opékání párků na chovném rybníku Stovky ve Frýdku-Místku, kde se mohli Bašťané setkat s ostatními rybaříky z rybářských kroužků Frýdek a Místek. Aby i závěr roku měl důstojné zakončení, bude uspořádán Vánoční večírek s tombolou a menším občerstvením.

Dovolte mi nyní, abych za všechny děti poděkoval za podporu obce Baška a členům výboru místní skupiny rybářů při většině ze zmíněných aktivit. Budeme rádi, když i v následujícím roce budeme schopni zorganizovat další zajímavé akce, při kterých nebudou děti sedět u počítače a chytat ryby virtuálně. Pro příští rok plánujeme minimálně stejný rozsah činností. Několik dní letních prázdnin plánujeme opět trávit v divočině bez elektřiny. Tentokrát to bude v prostředí Oderských vrchů, kde na nás čeká revír, na kterém budeme pouze my, kapři a daňci.

S pozdravem Petrův zdar přejí příjemné zakončení letošního roku mladí rybáři rybářského kroužku místní skupiny Baška a vedoucí rybářského kroužku.

Fotografie: Lukáš Dvořák

2019 rybari baska detem 12019 rybari baska detem 32019 rybari baska detem 4