Provoz obecní mandlovny byl k 7. 2. 2022 zrušen.

Obecní mandlovna, která v  Bašce fungovala dlouhá léta, byla z rozhodnutí Rady obce zrušena, neboť dosud používaný typ elektrického korytového žehliče, který byl vyroben v  roce 1976, i  přes pravidelnou údržbu, dosloužil a náhradní díly již nejsou k dispozici.

Mandlovna u nás v Bašce fungovala už od doby poválečné, kdy byl provozován mandl ještě dřevěný na ruční pohon. Bašťanský občan Vrubel zkonfiskoval v Bašce po Němcích dům na č.p. 39 (za hostincem Bašťanka) a zřídil tady mandlovnu prádla, kde tuto práci zastávala dlouhá léta Anna Dudková (*1915 †2000). Mandl i s prádelnou existoval také v Kunčičkách u Bašky v č.p. 235. V Hodoňovicích byl pro občany mandl umístěn v malé místnosti Hostince U Čendy (vchod od cesty, dnes je tento prostor prázdný). Dlouhodobě zde prádlo mandlovala Jiřina Lapišová. Od sedmdesátých let, kdy už Baška, Kunčičky u  Bašky a Hodoňovice tvořily jednu obec, byl mandl pro místní občany provozován Obcí Baška na č. p. 146, kde se při mandlování střídaly pracovnice obecních služeb. Tato služba občanům byla ukončena k 7. únoru 2022. I když se jednalo o službu našim občanům, bylo třeba přihlížet také k ekonomické stránce věci, protože mandlování prádla ustoupilo ve 21. století do pozadí. Za kalendářní rok 2021 využívalo této služby v průměru pouze 8 občanů týdně, přičemž náklady na provoz stále rostly. Občané, kteří přesto mají zájem o žehlení prádla, mohou této služby využít v několika provozovnách ve Frýdku-Místku.