Běh pro paměť národa je akcí, která má připomenout osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holokaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.

Centrum pomoci Paměti národa vzniklo původně pro pamětníky, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v rámci dokumentaristického projektu Paměť národa, a účastníky 2. a 3. odboje. Tyto vzpomínky mají být mementem a inspirací pro mladší generace. Paměť národa dnes těmto seniorům také pomáhá s nákupem a doručením potravin, drogerie a léků, pomáhá při registraci do očkovacího systému, se zprostředkováním lékařské pomoci aj.

Více na https://www.behpropametnaroda.cz