K 11. dubnu 2021 přestanou platit dosavadní krizová opatření Vlády ČR vydávaná na podkladu nouzového stavu a od 12. 4. 2021 začnou platit mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Školy

Do mateřských škol se mohou vrátit ty děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupině max. 15 dětí.

Na základní školy se mohou vrátit žáci 1. stupně.

Děti v mateřských školách nejsou povinny nosit respirátory ani roušky, žáci na základní škole jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Zároveň je uložena povinnost testování žáků, a to 2x týdně.

Informace o ZŠ Baška zde https://www.skolabaska.cz/provoz-skoly-do-12-4-2021/

Veřejné a soukromé akce

Povolují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, pokud je maximální účast ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.

Výjimku mají svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřby, kterých se v případě vnitřních prostor může účastnit nejvýše 15 osob.

Knihovny

Do Knihovny Baška bude možné od 12. 4. 2021 vstoupit ve dvou lidech, a to na 10 minut. Internet pro veřejnost není přístupný.