Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1 500 Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?

Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.

JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 3 000 Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3 000 Kč.

Jaký je postup?

Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem do 30. listopadu 2022.

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutorao vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1 815 Kč).

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz
bezplatná linka: 770 600 800