Sluníčkem prozářená listopadová sobota 12. byla pro mnohé rodiče malých narozených bašťanských dětí slavnostní – většina z nich přijala pozvání starosty obce Baška Tomáše Břežka na Vítání občánků. Proč do zmiňovaného hodoňovického hostince? Kulturní dům v Bašce je momentálně z důvodů začínajících rekonstrukcí mimo provoz, a jinými většími prostory obec nedisponuje.

Tak rodiče se svými malými ratolestmi, ale mnohdy i babičkami a prababičkami, zcela zaplnili sál a po 9. hodině mohl slavnostní obřad začít. V úvodu vystoupily děti místní základní školy, které si s paní učitelkou Vladimírou Teperovou připravily veselé pásmo, jež se opravdu líbilo a uvedené básničky i písně v podání malých žáčků jistě zaujaly. Poté se postupně rodiče zapsali do Knihy vítání občánků ke jménu svého dítěte, obdrželi malý dárek od Obce Baška z rukou starosty a místostarosty, také srdečnou gratulaci od vystupujících dětí i s malou kytičkou. Předsedkyně sociální komise při Obci Baška Radka Růžičková Bialá setkání uzavřela s přáním pohodově prožitého slavnostního dne. Následovalo focení - nezbytná společná fotografie nejen do obecní kroniky, ale možná i spousta dalších foto záběrů přibude do rodinných alb přítomných rodin. Ty budou po další léta připomínat tyto nevšední okamžiky v jejich životě.

Tak milé děti – Aničko, Medo, Nino, Jakube, Tadeáši, Emmo, Marie a dalších 20 krásných jmen, kterým vás rodiče obdarovali, čiňte jim jen radost a potěšení. A rodná obec Baška nechť vám přiroste k srdíčku.

foto: Martina Pavlásková

Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)
Vítání občánků (11/2022)