Městská hromadná doprava se od 1.1.2020 stane součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Kromě sjednocení způsobu odbavování a nového číslování linek MHD dochází i k úpravě tarifních a smluvních přepravních podmínek MHD. 

 Snižuje se věková hranice pro bezplatnou přepravu ze 70 let na 65 let. Jízdné placené v hotovosti u řidiče v rámci MHD Frýdek-Místek zůstává ve stejné výši - dospělý 10 Kč, dítě 5 Kč. Na území města bude možné i nadále možné využívat spoje příměstské autobusové dopravy, ovšem v těchto spojích neplatí kupon MHD zdarma. Karta ODIS nabízí využití výhod jak městského tarifu v rámci tzv. MHD zdarma, tak i tarifu ODIS - - https://www.kodis.cz/pdf/tarif_odis.pdf. Tarif ODIS - https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdne/10/tarif-odis.html Karta ODIS jako elektronická peněženka - https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/odiska/8/elektronicka-penezenka.html.

Cena jednotlivé jízdenky hrazené prostřednictvím ODIS elektronické peněženky se zvyšuje z 8 na 9 Kč. Ovšem, do 45 minut bude možné bezplatně přestupovat nejenom mezi spoji MHD, ale i mezi spoji příměstské autobusové dopravy a spoji MHD a vlakovými spoji.

Příklad: V rámci MHD zaplatím jízdné prostřednictvím elektronické peněženky v částce 9 Kč a do 45 minut přestoupím na spoj do Ostravy. Z jízdného do Ostravy mi bude odečteno 9 Kč.

K zakoupení je také celosíťová 24 hodinová jízdenka, která platí v celé síti ODIS ( mimo linky MDPO - Městský dopravní podnik Ostrava), tedy na linkách příměstské autobusové dopravy a také ve vlacích Českých drah. Nové tarifní a smluvní přepravní podmínky MHD Frýdek-Místek jsou dostupné na webu města a budou součástí tištěných řádů MHD. Odkaz na nové tarifní a smluvní přepravní podmínky zdeMHD

Nové tarifní a smluvní přepravní podmínky MHD ve Frýdku-Místku budou platit od 1.1.2020.