Přiblížit dětem branné disciplíny, práci vojáků, vyzkoušet si jejich výstroj a vybavení nebo se posadit za volant vojenské tatry, to vše čekalo na více jak šedesátku dětí příměstského táboru v Kunčičkách u Bašky. V úterý 12. července si vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava pro malé táborníky připravili 8 branných disciplín a nechyběla také armádní technika.

První vydaný úkol dne rozdělení do čtyřčlenných družstev a maskování pomocí zelených a hnědých barviček, tak jako při výcviku provádí profesionální vojáci. Následovalo krátké poučení a rozcvička, poté se již táborníci rozběhli plnit jednotlivé úkoly.

Většinu disciplín, jako dráha bojovníka, přechod minovým polem, hod granátem, vytrvalostní běh, poskytování první pomoci nebo silový trojboj, daly dětem pořádně zabrat. Odlehčení přišlo u vědomostního testu a střelby z pistole na laserovém simulátoru. Každopádně chuť po vítězství a získání co největšího počtu bodů byla znát u všech soutěžících.

Někteří vojáci s dětmi zůstali

Součástí čtrnáctidenního táboru v Bašce pod názvem ,,Návrat do budoucnosti“ jsou 3 profesionální vojáci, kteří v roli instruktorů budou po celou dobu zajišťovat atraktivní program pro děti.

,,Letní tábory jsem si oblíbil už jako malé dítě. Nyní mě těší, že své zkušenosti z mladých let, ale také z armádního prostředí mohu předávat dětem. Rovněž jsem rád za podporu obce a místních sponzorů, díky nim můžeme dětem připravit pestré zážitky, například díky nedávno zakoupenému týpí nebo nově zakoupenému horolezeckému materiálu“ konstatuje praporčík Tomáš Sova, který je jedním z vedoucích instruktorů tábora, v armádě je instruktorem vojenského lezení a přežití.

Účast Armády České republiky na letních táborech je jednou z podpůrných aktivit problematiky Přípravy občanů k obraně státu ,,POKOS“, tak jako realizace projektových dnů a branně vědomostních soutěží na základních a středních školách. Primárním cílem koncepce POKOS je vzdělávací proces pro pedagogy základních a středních škol, kteří následně jednotlivá stěžejní témata vyučují na školách.

Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)
Vojáci navštívili tábor (2023)